#Jaunumi #NVO #StandWithUkraine
Atbalsts Ukrainai

Sabiedrības integrācijas fonds (Fonds) izsludinājis projektu pieteikumu konkursu “Nevalstisko organizāciju pasākumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam”. Programmas mērķis ir atbalstīt NVO darbības turpināšanu Ukrainas civiliedzīvotāju, kuri bēg no Krievijas militārās agresijas Ukrainā, atbalstam Latvijā, tajā skaitā finansējot Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta pasākumus pie valsts robežas.

Konkursā plānots atbalstīt projektus, kuros plānota vismaz viena no norādītajām darbībām, kas nodrošina atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem: atbalsta pasākumi pie valsts robežas; pasākumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam, ietverot personu sociālekonomisko integrāciju, īpaši  latviešu valodas mācību pasākumus jauniešiem; personu, kuras Latviju izmanto kā tranzīta valsti, īstermiņa atbalsta pasākumi; psiholoģiskā atbalsta pasākumi; datu ieguves par Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā un to vajadzībām pasākumi; brīvprātīgā darba kustības attīstības un koordinēšanas pasākumi un NVO darbības nodrošināšana pakalpojumu un atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem, t.sk. telpu nodrošināšana palīdzības sniegšanai.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2023. gada 11. septembra plkst. 12.00. Projekta pieteikumu jāiesniedz elektroniski caur Fonda e-pasta adresi: ukraina@sif.gov.lv.

Konkursā pieejamais finansējums ir 1 800 000 EUR. Vienam projektu pieteikumam pieejams finansējums ir no 15 000 EUR līdz 170 000 EUR.

Projekta pieteicējs katrā konkursa kārtā varēs iesniegt vienu projekta pieteikumu. Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmās kārtas projektu izmaksu attiecināmības periods ir no 2023. gada 1. jūlija līdz 2024. gada 30. jūnijam. Otrās kārtas projektu izmaksu attiecināmības periods ir no 2024. gada 1. jūlija līdz 2025. gada 30. jūnijam. Ja pirmajā kārtā tiks atbalstīti projektu pieteikumi par konkursā kopumā pieejamo finansējumu, tad projektu pieteikumu konkursa otrā kārta netiks organizēta.

Projektu iesniedzēju ērtībai 2023. gada 23. augustā plkst. 10.00 tiešsaistē notiks informatīvais seminārs, kur projektu pieteicējiem būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus pirms projektu pieteikuma iesniegšanas. Dalība seminārā tikai ar reģistrāciju: https://forms.office.com/e/JC2tfgZ7Cs .

“Pēc PMLP datiem šobrīd Latvijā drošu patvērumu raduši gandrīz 50 000 Ukrainas civiliedzīvotāju, kā arī bēgot no kara šausmām katru dienu mūsu robežas šķērso vairāki simti cilvēku tranzītā. Jaunāko pētījumi dati parāda, ka Latvijas iedzīvotāji nogurst un arvien mazāk seko līdzi karadarbībai Ukrainā, tāpat krītas iedzīvotāju atbalsta aktivitātes Ukrainas civiliedzīvotājiem, līdz ar to šobrīd ir īpaši svarīgi nodrošināt atbalsta nepārtrauktību. NVO sniegtie pakalpojumi ir būtiski, lai risinātu Ukrainas civiliedzīvotāju vajadzības papildus valsts sniegtajam atbalstam,” skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce. 

Konkurss tiek finansēts no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Tematiskā Mehānisma Ārkārtas palīdzības  (“Emergency Assistance”) projekta Nr. HOME-2022-AMIF-AG-EMAS-TF1-LV-0012 – UA-SUP finanšu līdzekļiem.

Projektu pieteikumus pēc atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēs projektu pieteikumu vērtēšanas komisija, kuras sastāvā būs pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Labklājības ministrijas, Ekonomikas ministrijas un divi  NVO pārstāvji – eksperti, kas atlasīti Fonda izsludinātajā projektu vērtēšanas ekspertu atlases konkursā un saņēmuši augstāko vērtējumu.

Ar plašāku informāciju, kā arī konkursa nolikumu, pieteikuma un budžeta veidlapu iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā "Projektu konkursi". 

Aija Svilpe

Programmas koordinatore
aija.svilpe [at] sif.gov.lv