#Jaunumi #Dažadība #Uzņēmumiem
Mentoru prog.

Lai arī pētījumu dati liecina, ka Latvijā atvērtība dažādībai pieaug, darba tirgus joprojām nav iekļaujošs. Saskaņā ar ekspertu secinājumiem darba devējiem trūkst izpratnes, kā sekmīgi integrēt dažādības vadības principus savā ikdienas darbā. Ar mērķi veicināt stratēģisku pieeju iekļaujošas darba vides attīstībai Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) uzsāk unikālu iniciatīvu darba devēju atbalstam – Dažādības mentoru programmu.

“Latvijā jau šobrīd ir virkne darba devēju, kuri domā par iekļaujošas darba vides veidošanu, īsteno pasākumus vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai un aizvien aktīvāk pauž gatavību mācīties pieņemt dažādību, veidojot iekļaujošu darba vidi. Vienlaicīgi apzināmies, ka arī darba devējiem ar pamatzināšanām diskriminācijas novēršanas un dažādības vadības jomā, būtiski nodrošināt profesionālus un kvalitatīvus izglītojošus pasākumus tālākai izaugsmei, un Dažādības mentoru programma būs nozīmīgs solis ceļā uz iekļaujošas darba vides stiprināšanu Latvijā,” skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Mentoru programma ir unikāla iniciatīva dažādības jomā Latvijā, jo tās dalībniekiem būs iespēja ne paplašināt savas zināšanas, bet radīt konkrētu risinājumu savai darba vietai, piemēram, definēt darba vietas dažādības un iekļaušanas stratēģiju vai izstrādāt iekšējo mācību programmu. Šajā procesā dalībnieki varēs sadarboties gan ar pieredzējušiem ekspertiem, gan citu organizāciju pārstāvjiem un pārējiem programmas dalībniekiem. Dalībai Dažādības mentoru programmā līdz šī gada 27. septembrim vietnē Ej.uz/DIprogrammu aicināti pieteikties ikviena uzņēmuma, valsts un pašvaldības iestāžu, nevalstisko organizāciju u.tml. vadītāji/-as un speciālisti/-es, kuru ikdienas darbs jau šobrīd ir saistīts dažādības vadības jautājumiem un atbalstu darbiniekiem.

Programma norisināsies no 3.oktobra līdz 15.novembrim, un to veidos aktivitāšu kopums, kuru mērķis ir palīdzēt darba devējiem ne tikai stiprināt savu kompetenci dažādības vadības jomā, bet arī saņemt praktisku ekspertu atbalstu iekļaujošas darba vides veidošanai. Iecerēts, ka programma kalpos kā kvalitatīva tīklošanās un pieredzes apmaiņas platforma, jo SIF līdzšinējie pētījumi un novērojumi liecina, ka tieši pieredzes stāsti ir ļoti spēcīgs stimuls pārmaiņām un atvērtības veicināšanai, tai skaitā, jaunām iniciatīvām darba vietās.

Darba devēju atbalsta programmas izstrādē ņemtas vērā Latvijas darba devēju aktuālās vēlmes un vajadzības, kas tika identificētas pētījuma “Dažādības kompass 2023”* ietvaros. Proti, bezmaksas konsultācijas par dažādības un iekļaušanas jautājumiem ir viena no atbalsta formām, ko darba devēji šobrīd sagaida visvairāk – uz šādu konsultāciju nepieciešamību norāda 66% respondentu. Īpaši aktuālas tās ir mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības nozarē. Papildus darba devēji min arī mācību iespējas darbiniekiem (78%) un vadībai (66%), visas aktuālās ar dažādību saistītās informācijas pieejamību vienuviet (79%), kvalitatīvas dažādības rokasgrāmatas izveidi (54%) un citas.

Mentoru programmu īsteno SIF sadarbībā ar Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu un organizācijas attīstības centru “Spring Valley”. Dalība tajā ir bez maksas – visas ar programmas īstenošanu saistītās izmaksas tiek segtas no Eiropas Savienības Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

* Pētījums īstenots 2022.gada novembrī un decembrī, aptaujājot tiešsaistē 402 darba devējus no visas Latvijas, kā arī izzinot darba devēju, darba ņēmēju, pretdisrkiminācijas ekspertu, diskriminācijai pakļauto sabiedrības grupu pārstāvju u.tml. viedokli 9 fokusa grupās, kas norisinājās neklātienē (online).

 

Izglītojoši pasākumi dažādības vadības un iecietības paaugstināšanai tiek īstenoti Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums piešķirts no Eiropas Sociālā fonda (85%) un Latvijas valsts budžeta (15%).

Sigita Zankovska - Odiņa

Vecākā eksperte dažādības vadības jautājumos
sigita.zankovska-odina [at] sif.gov.lv