rokas
Dažādības veicināšanas logo ansamblis

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar biedrību Latvijas Sarkanais Krusts informē, ka 2021.gada pirmajā pusgadā sociālā darbinieka un sociālā mentora palīdzību saņēmuši 105 patvēruma meklētāji un personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu, sniedzot atbalstu sadzīvisku problēmu risināšanā un integrācijā jaunā vidē. 

Kopumā patvēruma meklētāji nākuši no 23 valstīm, visvairāk no Baltkrievijas (44), Krievijas (8), Kolumbijas (6), Azerbaidžānas (5), kā arī no tādām valstīm kā Bangladeša, Turcija, Maroka u.c. Salīdzinoši ar iepriekšējo periodu, šajā periodā visvairāk klientu ir nākuši no Baltkrievijas, bet samazinājies skaits no Azerbaidžānas un vairākām Āfrikas un Āzijas valstīm.  

Klientu skaita palielināšanās no Baltkrievijas ir skaidrojama ar tur valdošo nestabilo politisko situāciju. “Baltkrievijas pilsoņiem, salīdzinājumā ar citu valstu pilsoņiem, bija vieglāk atrast mitekli, vieglāk iekārtoties darbā, jo Rīgā ir liela un spēcīga baltkrievu kopiena, kas šajā periodā deva jūtamu atbalstu saviem tautiešiem,” atzīmē Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce. Visi Baltkrievijas pilsoņi, kas lūdza starptautisko aizsardzību, ieguva alternatīvo vai bēgļa statusu. 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde izdevusi 38 negatīvus lēmumus par patvēruma meklētāju statusu, pārsvarā no Krievijas, Azerbaidžānas, Bangladešas, Kolumbijas.  

“Vairumā gadījumos šie cilvēki ierodas no valstīm, kurās notiek konflikti vai karadarbība. Daudzi no viņiem ir bijuši liecinieki vardarbībai vai cietuši no vardarbības un spīdzināšanas, ir zaudējuši tuviniekus un sociālā atbalsta tīklu, pieredzējuši psiholoģiski sarežģītu un traumatisku migrācijas procesu. Kad statuss ir saņemts, šīs personas bieži saskaras ar sociālo un ekonomisko nevienlīdzību, sociālo atstumtību. Ir jāņem vērā, ka šī nav viendabīga cilvēku grupa, tajā pastāv liela kultūru un iepriekšējās pieredzes daudzveidība, dažādi izglītības līmeņi, tostarp augstākā izglītība, bet nereti arī analfabētisms, darba pieredzes un angļu vai krievu valodas zināšanu trūkums, kas sarežģī sociāli ekonomisko iekļaušanos,” atzīmē Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.  

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu tiek nodrošināts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.