Sociālo inovāciju kompetences centrs

Sabiedrības integrācijas fonda atbalsts sociālo inovāciju ekosistēmas attīstībai.

Kompetences centra stratēģiskais mērķis ir nodrošināt atbalstu sociālo inovāciju ekosistēmas dalībniekiem, lai palielinātu sociāli inovatīvu starpsektorālu risinājumu piedāvājumu sabiedrībai būtisku problēmu risināšanā. Sociālās inovācijas aptver plašu nozaru un jomu loku, jo tā ir vērsta uz inovatīvu sociālo problēmu risinājumu meklēšanu, lai uzlabotu indivīda un kopienas labklājību. 

Informācijai:

  • Ministru kabinets 2023.gada 5.decembrī apstiprināja informatīvo ziņojumu “Par iespējām nodrošināt nacionālā sociālo inovāciju kompetences centra darbību”. Tajā Sabiedrības integrācijas fonds noteikts kā atbildīgā institūcija par sociālo inovāciju kompetences centra funkcijas nodrošināšanu (MK sēdes protokollēmuma projekts). Informatīvais ziņojums pieejams ŠEIT

  • Eiropas Sociālo inovāciju centra funkcijas Eiropas Komisijas uzdevumā šobrīd veic Lietuvas Eiropas Sociālā fonda aģentūra - vairāk informācija šeit. Viens no Eiropas Sociālo inovāciju centra uzdevumiem ir organizēt ES līmeņa projektu konkursus, lai atbalstītu starptautiskus projektus sociālo inovāciju atbalstam. Informācija par aktuālajiem projektu konkursiem ŠEIT

 

Kompetences centram noteikti divi pamatuzdevumi:

1) radīt vidi, lai iedvesmotu, palīdzētu un dotu iespēju iesaistītajām pusēm veiksmīgāk izmantot sociālo inovāciju sniegtās iespējas, ieguvumus un veiksmes faktorus un motivētu iesaistītās puses attīstīt sociālās inovācijas;

2) veicināt veiksmīgu un pārbaudītu inovatīvu pieeju izplatīšanu.

 

Kompetences centrs darbosies šādos virzienos:

1) kapacitāte;

2) sadarbības tīkls;

3) zināšanu pārnese;

4) starpsektorālās sinerģijas;

5) finansiāls atbalsts.

Evija Kleina

Nodaļas vadītāja
evija.kleina [at] sif.gov.lv