sif-jauns-kras


Stipra komanda – atslēga uzvarai!

Компактный вид
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2016

Поиск проектов

Oписание

Mērķis: veicināt biedrības "K-Volejs" ilgtspējīgu sekmīgu darbību balstītu uz jaunām ilgtspējīgām iniciatīvām veicinot sabiedrības iesaisti pilsoniski nozīmīgās aktivitātēs, līdzdalības un demokrātijas procesu attīstīšanā.

Mērķa grupa: biedrības biedri un brīvprātīgie, kā arī dažādas iedzīvotāju grupas.

Aktivitātes:

1. Stratēģijas izstrāde
2. Apaļā galda diskusija
3. K-Volejs biedru un brīvprātīgo zināšanu un prasmju pilnveide
4. Pieredzes pārneses pasākumi

Plānotie rezultāti:

Izstrādāta biedrības „K-Volejs" darbības stratēģija 2017 – 2019., stiprināta biedrības stabila un ilgtspējīga darbība, nodrošināta labās prakses un pieredzes apmaiņa tā uzlabojot darbu ar sabiedrību, veicinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti un līdzdalības demokrātijas procesus.

Информация

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 4378,20 EUR / 3 077.02 LVL;
Номер проекта: 2016.LV/NVOF/DAP/MIC/008
Исполнитель проекта: Biedrība „K-volejs”
Сфера деятельности: Darbības virziens “NVO darbības stiprināšana”
Место реализации: Kuldīga, Kuldīgas novads
Юридический адрес: Baznīcas iela 19-1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Период проетка: 01.06.2016.- 31.10.2016.
Cтатус: заключён договор

Документы

Документы