Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


“ZINI, NEVIS MINI!”

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2016

Поиск проектов

Projekta laikā tiks stiprināta biedrības kapacitāte, izzinot mērķauditorijas- HIV inficētie- vajadzības, lai turpmākās biedrības aktivitātes būtu balstītas pētījumos un būtu atbilstošas HIV inficēto cilvēku patiesajām vajadzībām.

Tas būs pirmais tāda veida pētījums Latvijā, kas ļaus noskaidrot vienas no visstigmatizētākās sabiedrības daļas vajadzības.

Projekta laikā tiks anketēti 200 HIV inficētie, veidosim 3 fokusgrupas un atsevišķas fokusgrupu intervijas, atbilstoši mērķauditorijas specifikai (vīrieši, kam ir sekss ar vīriešiem, narkotiku lietotāji, heteroseksuālā ceļā ieguvuši infekciju), katrā grupā 8-10 respondenti. Pirms pētījuma tiks apmācīti intervētāji ne tikai par anketas saturu, bet arī par iespējām HIV inficētajiem saņemt atbalstu NVO. Tiks apkopoti aptaujas un fokusgrupu rezultāti, izstrādāti ieteikumi turpmākai biedrības darbībai. Tie tiks publiskoti - 2 publikācijas biedrības mājas lapā, 5 publikācijas sociālajos tīklos, 2 preses relīzes un noslēguma preses konferencē.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 4998,26 EUR / 3 512.80 LVL;
Номер проекта: 2016.LV/NVOF/DAP/MIC/010
Исполнитель проекта: Biedrība "Agihas"
Сфера деятельности: Darbības virziens “NVO darbības stiprināšana”
Место реализации: Visa Latvija
Юридический адрес: Linezera iela 3, Rīga, LV-1006
Период проетка: 01.06.2016.- 31.10.2016.
Cтатус: заключён договор