Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > "NVO fonds" 2016 > Pilsoniska aktivitāte un atbildība – vienlīdzības [..]

sif-jauns-kras


Pilsoniska aktivitāte un atbildība – vienlīdzības un demokrātijas principu īstenošanas pamats

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2016

Search projects

Projekta „Pilsoniska aktivitāte un atbildība – vienlīdzības un demokrātijas principu īstenošanas pamats" mērķis ir stiprināt NVO un iedzīvotāju pašiniciatīvu grupu pilsonisko atbildību un attīstīt vienlīdzības un demokrātijas īstenošanas principus sociālā riska grupu vajadzību aizstāvībai.

Projekta mērķa grupa ir Latvijas (īpaši – attālāko vietu no Rīgas):

- nevalstisko organizāciju dalībnieki, kuru mērķis ir aizstāvēt sociālā riska grupas bērnu, jauniešu un ģimeņu tiesības;
- iedzīvotāju iniciatīvu/interešu grupu dalībnieki, kā vecāku, kam ir bērni invalīdi, atbalsta grupas u.c.

Galvenās plānotās aktivitātes: izglītošanas un motivēšanas pasākumi vienlīdzības un demokrātijas principu efektīvākai īstenošanai un publicitātes pasākumi par NVO ieguldījumu sabiedrības un valsts attīstībā - pilsoniskas aktivitātes un atbildības stiprināšana.

Galvenie plānotie rezultāti: informētas, apmācītas un motivētas iesaistīties atstumtās sabiedrības grupas (sociālā riska grupas) par līdzdalības nozīmi un pilsoniskas sabiedrības lomu; veicināta pozitīva publicitāte par NVO ieguldījumu sabiedrības un valsts attīstībā pilsoniskās sabiedrības ilgtspējai.

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Amount of Grant Awarded: 4999,50 EUR / 3 513.67 LVL;
Project number: 2016.LV/NVOF/PSA/049
Project Promoter: Biedrība "Izglītības projekti"
Field of activity: darbības virziens “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm”
Place of implementation: Whole Latvia
Legal address: Bebru 57, Jēkabpils, LV-5201
Duration of the project: 01.06.2016.- 31.10.2016.
Status: Noslēgts līgums