sif-jauns-kras


Labie darbi, lai top zināmi!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2016

Meklēt projektus

Projekta mērķis veicināt publicitātes veidošanu par biedrību, pateicoties kurai, ne tikai cilvēki ar invaliditāti, bet visa sabiedrība kopumā, varētu iegūt kvalitatīvu un pilnvērtīgu informāciju par Liepājas Neredzīgo biedrības darbu, piedāvātajiem pakalpojumiem, notiekošajām aktivitātēm. Informēsim par sadarbības iespējām ar dažādām institūcijām, fondiem, uzņēmējiem, kā veidot dažādu pakalpojumu piedāvājumu cilvēkiem ar invaliditāti, kā attīstīt sadarbību ar pašvaldībām, pašvaldību sociālajiem dienestiem, tādējādi pierādot to, ka NVO nav tikai patērētājs, bet nozīmīgs sadarbības partneris dažādu sociālo problēmu risināšanā un mazināšanā, kur vairāki desmiti cilvēki dažādu aktivitāšu rezultātā no pabalsta saņēmējiem kļuvuši par darbiniekiem un nodokļu maksātājiem. Izdevumā "Gaisma Tumsā" tiks veidota jauna rubrika, kurā stāstīsim par citām, cilvēkiem ar invaliditāti nevalstiskajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs.

Aktivitātes:

- Izdevuma „Gaisma Tumsā" sagatavošana un izdošana redzīgo, Braila rakstā un audioierakstā, kopā šā projekta ietvaros paredzēti trīs izdevumi "Gaisma Tumsā".
- Publicitātes veidošana par biedrību. Aktivitāte tiks nodrošināta visu projekta darbības laiku, tās laikā, piesaistot Sabiedrisko attiecību speciālistu, tiks popularizēts Liepājas Neredzīgo biedrības darbs un sadarbība ar dažādām institūcijām un iestādēm.

Prezentācija (gan stāstījumā, gan slaidos) par Liepājas Neredzīgo biedrību, par 60 biedrības pastāvēšanas gados panākto un nākotnes redzējumu un attīstību – š.g.15.oktobrī Starptautiskā Baltā spieķa dienā.

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: 4561,85 EUR / 3 206.09 LVL;
Projekta numurs: 2016.LV/NVOF/PSA/042
Projekta īstenotājs: Biedrība "Liepājas Neredzīgo biedrība"
Darbības joma: darbības virziens “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm”
Īstenošanas vieta: Liepāja
Juridiskā adrese: Ganību iela 197/205, Liepāja, LV-3407
Īstenošanas ilgums: 01.06.2016.- 31.10.2016.
Statuss: Noslēgts līgums