sif-jauns-kras


Radi Brīvprātību Pats

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2016

Meklēt projektus

Projekts balstīts biedrības „Radi Vidi Pats" ilggadējā brīvprātīgā darba pieredzē. Ļoti svarīgi it ne tikai motivēt jauniešus iesaistīties brīvprātīgajā darbā vietējā un arī starptautiskā mērogā, bet arī veicināt brīvprātīgā darba izpratni starp organizācijām, kurām ir reāla vajadzība pēc brīvprātīgajiem. Svarīgi šo izpratni veicināt, lai novērstu situācijas, kad brīvprātīgie jaunieši tiek izmantoti dažādu darbu veikšanā, netiek attiecīgi motivēti vai arī kad viņi neko no brīvprātīgā darba nemācās, jo mācīšanās aspekts un reflektēšana par savu mācību procesu ir nozīmīgs aspekts jaunieša personīgajā izaugsmē.

Mērķa grupas ir 1) 3-4 Liepājas organizācijas (no katras 2-3 pārstāvji), kurām ir reāla nepieciešamība pēc brīvprātīgajiem un vēlme apzināties ar brīvprātīgo darbu saistītos procesus, un 2) 16 Liepājas jaunieši no dažādiem sociālajiem foniem un ar atšķirīgu pieredzi brīvprātīgajā darbā, jo viens no projekta aspektiem ir atgriezeniskās saites veidošana starp brīvprātīgajiem un organizācijām. Līdz ar to atšķirīgi jaunieši spēs sniegt dažādus viedokļus par aktivitātēm un ieteikt uzlabojumus brīvprātīgā darba organizēšanai.

Galvenās aktivitātes ir apmācības iesaistīto organizāciju pārstāvjiem par brīvprātīgā darba izpratni un darba plānošanu, apmācības 16 jauniešiem par brīvprātīgo darbu, aktīvs reāla darba periods un kopīgs izvērtēšanas pasākums, kas dos iespēju jauniešiem dzirdēt novērtējumu par savu veikto darbu uzlabot savas prasmes, kā arī organizācijām dzirdēt jauniešu atsauksmes par darba organizētību. Apmācības organizācijām un izvērtēšanas pasākums notiks Liepājā, apmācības jauniešiem ārpus Liepājas.

Plānotais rezultāts ir organizācijas ar veselīgu izpratni par brīvprātīgo darbu un īstenotu brīvprātīgā darba organizēšanas sistēmu, kā arī jauniešu grupa ar pieredzi brīvprātīgajā darbā un tās vērtību apzināšanos.

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: 3515,81 EUR / 2 470.93 LVL;
Projekta numurs: 2016.LV/NVOF/PSA/037
Projekta īstenotājs: Biedrība "Radi Vidi Pats"
Darbības joma: darbības virziens “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm”
Īstenošanas vieta: Liepāja
Juridiskā adrese: Vites iela 10-1, Liepāja, LV-3401
Īstenošanas ilgums: 01.06.2016.- 31.10.2016.
Statuss: Noslēgts līgums