Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Iezīmē kartē savu ciematu!

Compact view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2016

Search projects

Description

Projekta „Iezīmē kartē savu ciematu!" vispārējais mērķis ir paaugstināt un stabilizēt vietējo kopienu aktivitāti, iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību savas dzīves vides uzlabošanā un tās tēla atpazīstamības veidošanā Jēkabpils un Aknīstes novados.

Tā tiešās norises vieta – Jēkabpils novada Rubenes pagasta Kaldabruņas ciems. Kaldabruņas ciema vietējā kopiena un biedrības „Ūdenszīmes" biedri ir divas lielākās projekta mērķa grupas. Divas no aktivitātēm ir adresētas Jēkabpils un Aknīstes novadu NVO un iedzīvotāju iniciatīvas grupām.

Projekta galvenās aktivitātes ir:

- Regulārās kopienas aktivizēšanas norises Kaldabruņā;
- Informatīvā bukleta sagatavošana un izdošana;
- Pasākuma „Baltā nakts Baltajā baznīcā" norise Červonkas luterāņu baznīcā;
- Plenēra „Siena dienas" organizācija un norise;
- Kora „Senaiskalns" radošās nometnes norise Kaldabruņā;
- Skiču konkursa „Labirints" organizācija;
- Semināra „Redzi savu ciematu!" organizācija un norise projekta noslēgumā.

Kā būtiskākie projekta kvalitatīvie rezultāti minami:
- Palielināts iedzīvotāju līdzdalības līmenis teritorijas attīstībā;
- Pieaugusi NVO sektora loma sabiedriskās dzīves norisēs, kā arī uzticības reitings šim sektoram;
- Iesaistīto NVO un iniciatīvas grupu pārstāvji ieguvuši jaunas zināšanas, pieredzi, kā arī idejisko un vizuālo materiālu finansējuma piesaistes projektu izstrādei.
- Vietējā kopienā stiprināta pārliecība par pozitīviem un ilgtspējīgiem kopīga darba rezultātiem, savu spēju mainīt dzīves vidi;
- Nodrošināta gan ciemata, gan biedrības atpazīstamība, uzturētas esošās zīmola tradīcijas, tās ir paplašināts un veidotas jaunas;
- Kaldabruņas ciemats atguvis vēl vienu sociālajai un kultūras dzīvei atvērtu telpu – Červonkas luterāņu baznīcu.

Information

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Amount of Grant Awarded: 4969,61 EUR / 3 492.66 LVL;
Project number: 2016.LV/NVOF/PSA/053
Project Promoter: Biedrība "Ūdenszīmes"
Field of activity: darbības virziens “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm”
Place of implementation: Jēkabpils un Aknīstes novadi
Legal address: „Mežmāras”, Rubenes pag., Jēkabpils novads, LV-5229
Duration of the project: 01.06.2016.- 31.10.2016.
Status: Noslēgts līgums

Documents

Documents