sif-jauns-kras


Veselā miesā vesels gars

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2016

Поиск проектов

Mērķis: veicināt Daugavpils un Daugavpils novada iedzīvotāju garīgo un fizisko personības izaugsmi, veicot pasākumu kopumu, virzītu uz veselīga dzīvesveida apgūšanu un indivīda pašpārliecinātības uzlabošanu.

Mērķa grupa: Pieaugušie, kuri jau ir sasnieguši 18 gadu vecumu un ir ieinteresēti savas dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Galvenās aktivitātes:

• Individuālo attīstības plānu sastādīšana.
• Grupu un individuālās tikšanās ar psihologu.
• Individuālās tikšanās ar kouču (izaugsmes veicinātāju).
• Nodarbības ar sporta treneri.
• Tikšanās ar dietologu.
• Projekta noslēguma pasākums – tematiskais vakars.

Plānotie rezultāti:

1. 24 dalībnieki apgūs veselīgā dzīvesveida programmu speciālistu vadībā (katrs 61 stundu apjomā), sastādot un realizējot individuālās izaugsmes plānu, tādā veidā paaugstinot pašpārliecinātību un spēju iesaistīties sabiedriskajā dzīvē.
2. Tiks izstrādāti 100 informatīvie bukleti par veselīgā dzīvesveida ietekmi uz katra cilvēka personīgo izaugsmi ar projekta praktiskajiem piemēriem.
3. Tiks uzlabota dalībnieku spēja uzlabot savu un savu tuvinieku dzīves kvalitāti, kas veicinās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību kopumā.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 4057,44 EUR / 2 851.59 LVL;
Номер проекта: 2016.LV/NVOF/PSA/039
Исполнитель проекта: Biedrība "Z-Puzzle"
Сфера деятельности: darbības virziens “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm”
Место реализации: Daugavpils
Юридический адрес: Stacijas iela 121a-12, Daugavpils, LV-5401
Период проетка: 01.06.2016.- 20.10.2016.
Cтатус: заключён договор