Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Brocēnu un Saldus novadu NVO sadarbība un attīstība

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2016

Поиск проектов

Projekta mērķis ir veicināt sociālo atbildību kopienā, paaugstinot Brocēnu un Saldus novadu NVO pārstāvju zināšanu un kompetenču līmeni un stiprinot sadarbību un savstarpēju koordinēšanos sabiedrības labā. Projekta mērķa grupa ir visas 42 Brocēnu novada un 330 Saldus novada NVO un to pārstāvji, kuri visi tiks uzrunāti iesaistīties, bet paredzam, ka atsauksies 100 dalībnieku no 40 – 50 organizācijām, un vēl tai skaitā abu novadu iedzīvotāji, kuri nav iesaistījušies nevienā organizācijā, bet labprāt savā brīvajā laikā veiktu brīvprātīgo darbu.

Galvenās aktivitātes:

• Pieredzes apmaiņas brauciens
• Mājaslapas izveide
• Apmācības Brocēnu un Saldus novadu biedrību pārstāvjiem
• Brocēnu un Saldus novadu NVO festivāls

Plānotie rezultāti:

Popularizēta NVO darbība Brocēnu un Saldus novadā.

Pieredzes apmaiņas braucienā gūta noderīga pieredze, kas noderēs biedrību turpmākā darbībā, sava darba uzlabošanā, līdz ar to uzdrīkstoties turpmāk darīt vairāk.

Izveidojot mājaslapu, ir vieta, kur pieteikties ikvienam, kas vēlas darboties brīvprātīgajā darbā, kā arī biedrībām popularizēt savu darbību.
Apmācībās biedrību pārstāvji apguvuši savam darbam noderīgas zināšanas un prasmes, ko veiksmīgi pielietot turpmāk.

Brocēnu un Saldus NVO pārstāvji iepazīstinājuši sabiedrību ar savu darbību, paveikto līdz šim, dibinājuši jaunus kontaktus, sadraudzējušies savā starpā, ieinteresējuši pievienoties vai iesaistīties brīvprātīgā darba veikšanā, kā arī notikusi sadarbība ar pašvaldību un tās iestādēm.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 4721,04 EUR / 3 317.97 LVL;
Номер проекта: 2016.LV/NVOF/PSA/054
Исполнитель проекта: biedrība "Mantinieki"
Сфера деятельности: darbības virziens “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm”
Место реализации: Brocēnu un Saldus novadi, Brocēnu un Saldus pilsētas
Юридический адрес: „Kalnāji”, Šķēdes pagasts, Saldus novads, LV-3875
Период проетка: 01.06.2016.- 31.10.2016.
Cтатус: заключён договор