Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu saņ[..]

Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu saņēmušas 190 personas

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

sif-lv-esf

Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu saņēmušas 190 personas

Laika posmā no š.g. aprīļa līdz augustam sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu saņēmušas 190 personas - 69 personas aprīlī, 103 personas maijā, 111 personas jūnijā, 135 personas jūlijā un 120 personas augustā. Pakalpojumu sniedz Latvijas Sarkanais Krusts (LSK), nodrošinot 2 sociālos darbiniekus un 8 sociālos mentorus. Par sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšanu līdz jūlija beigām ir veikta samaksa 25 000,00 EUR (bez PVN) apmērā. Samaksa tiek veikta, balstoties uz faktiski apkalpoto klientu skaitu.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumus sniedz gan patvēruma meklētājiem (gan personām, kas pārvietotas Eiropas Savienības pārvietošanas programmas ietvaros, gan personām, kas ieradušās Latvijā patstāvīgi), gan personām, kuras jau ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu. Pēc bēgļa vai alternatīvā statusa iegūšanas, persona var saņemt sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu līdz brīdim, kad tiek izpildīts individuālais sociālekonomiskais iekļaušanas plāns, bet ne ilgāk kā 12 mēnešus pēc statusa iegūšanas dienas.

Sociālā darbinieks izstrādā individuālus sociālekonomiskās iekļaušanas plānus un koordinē to izpildi. Savukārt sociālais mentors nodrošina praktisku atbalstu sociālekonomiskā iekļaušanas plāna izpildē, veidojot personas izpratni par dzīvi Latvijā un sabiedrībā, palīdzot reālās dzīves situācijās apgūt ikdienai nepieciešamās prasmes, rosinot attīstīt jaunas iemaņas, kā arī sniedzot atbalstu ikdienas situāciju risināšanā. Cilvēkiem patvēruma meklētāju statusa laikā galvenokārt tiek apzinātas pamatvajadzības, apmeklēti humānās palīdzības centri, sniegts atbalsts ikdienas situāciju risināšanā, pavadīti uz medicīnas iestādēm , sekots līdzi valodu un integrācijas programmu apmeklējumam, sniegta izpratne par dzīvi Latvijā, kā arī ikdienišķu prasmju apguve. Cilvēkiem ar statusu galvenokārt tiek sniegts atbalsts reģistrējoties NVA, apmeklējot darba devējus, sekojot līdzi latviešu valodas apguvei, meklējot mājokli, reģistrējoties pie ģimenes ārsta, deklarējot dzīvesvietu, reģistrējoties sociālajā dienestā, konta atvēršanai, bērnu iekārtošanai  pirmsskolas izglītības iestādēs, kārtojot dažādus dokumentus atkarībā no katras situācijas individuāli.

Darbs ar patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu prasa jaunas un specifiskas sociālā darbinieka un sociālā mentora profesionālās kompetences – saistītas ar vērtību sistēmas maiņu mērķa grupas personu ģimenēs, multikulturāla atbalsta sniegšanu un jaunu pakalpojumu plānošanu, kā arī dažādu starpinstitucionālu sadarbības veidu modelēšanu visas Latvijas teritorijā.

Lai turpinātu nodrošināt sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu, Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis divus iepirkumus, viens ar iesniegšanas termiņu š.g. 19.septembrī, kas nodrošinās pakalpojuma nepārtrauktību pēc līgumsaistību izbeigšanas ar pašreizējo pakalpojuma sniedzēju - LSK, un š.g. 7.oktobrī, kas nodrošinās pakalpojuma pēctecību līdz 2018.gada 30.aprīlim.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums tiek sniegts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" (SAM Nr. 9.1.4.4.) ietvaros. Finansējums tiek piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta.

Kontaktinformācija:
Ilze Dūmiņa
Projekta ieviešanas vienības vadītāja
Tālr. 67078187