Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Tiks veikts pētījums par sociālās atstumtības un d[..]

Tiks veikts pētījums par sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu vajadzību un nepieciešamā atbalsta apzināšanu

sif-lv-esf

Tiks veikts pētījums par sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu vajadzību un nepieciešamā atbalsta apzināšanu

Sabiedrības integrācijas fonds š.g. 8. decembrī parakstīja līgumu ar nodibinājumu "Baltic Institute of Social Sciences" par pētījuma veikšanu par sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu vajadzību apzināšanu un mērķtiecīgāko motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu noteikšanu.

Pētījums ir daļa no kopējā Eiropas Sociālā fonda projekta  "Dažādības veicināšana" aktivitāšu klāsta, kas tiks veikts diskriminācijas novēršanas un sociālās iekļaušanās atbalsta aktivitātes ietvaros. Pētījums ir diskriminācijas novēršanas un sociālās iekļaušanās atbalsta aktivitātes pirmais posms, kura laikā nodibinājums "Baltic Institute of Social Sciences" izveidos sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu (turpmāk – mērķa grupa) padziļinātu portretu un raksturojumu,  apzinās mērķa grupas vajadzības un noteiks nepieciešamo mērķtiecīgāko atbalstu, lai  sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautās personas varētu veiksmīgāk integrēties sabiedrībā un iekļauties sociālajā dzīvē, aizstāvēt savas tiesības, iesaistīties izglītības vai kvalifikācijas ieguvē, uzsākt darba meklējumus un iesaistīties nodarbinātībā. Papildus pētījuma ietvaros tiks izstrādātas rekomendācijas turpmāk īstenojamiem motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumiem vismazāk aizsargātajām mērķa grupām (personas, kas saskaras ar diskrimināciju dzimuma, vecuma, invaliditātes un etniskās piederības dēļ). Pētījuma izpildes termiņš ir 6 mēneši (līdz 2017. gada 7. jūnijam).

Pēc pirmā posma izpildes secīgi sekos diskriminācijas novēršanas un sociālās iekļaušanās aktivitātes otrais posms (no 2017. gada 3. ceturkšņa līdz 2022. gada beigām), kura laikā, balstoties uz pētījuma rezultātiem, tiks nodrošināti  efektīvākie motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumi (kompleksas atbalsta programmas) vismazāk aizsargātajām sociālajām grupām.  Plānots, ka projekta "Dažādības veicināšana" ietvaros līdz 2022. gada beigām motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumus kopā saņems vairāk kā 3 000 sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautās personas visā Latvijā.

trešais posms diskriminācijas novēršanas un sociālās iekļaušanās aktivitātes ietvaros sekos motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu vidusposma izvērtējums, kura laikā tiks izvērtēta līdzšinēji sniegto pakalpojumu efektivitāte un to ietekme uz vismazāk aizsargāto iedzīvotāju  situācijas uzlabošanos. Balstoties uz iegūtajiem vidusposma izvērtējuma rezultātiem, tiks pilnveidoti piedāvātie motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumi mērķa grupām, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu atbalsta pakalpojumu klāstu un pēctecību nākotnē.

Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu potenciālās mērķa grupas profilēšanas un vajadzību analīzes pakalpojums tiek veikts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums tika piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta. Vairāk par projektu šeit.

Kontaktinformācija:
Ilze Rinkeviča
Projekta ieviešanas vienības programmas koordinatore
Tālr. 67078193
e-pasts: Ilze.Rinkevica[at]sif.gov.lv