Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Izvērtējuma ziņojums par sociālā darbinieka un soc[..]

Izvērtējuma ziņojums par sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu sniegšanu 8 mēnešu laikā

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

sif-lv-esf

Izvērtējuma ziņojums
par sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu sniegšanu 8 mēnešu laikā

Biedrība  "Latvijas Sarkanais Krusts" periodā no šā gada aprīļa līdz novembrim nodrošināja sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu. Šajā periodā atbalsts sniegts 58 ģimenēm un 64 individuālām personām, t.sk.  69 sievietēm, 121 vīriešiem un 129 bērniem, kopā 319 personām.

Pakalpojuma ietvaros tika nodrošināti profesionāli sociālie darbinieki un sociālie mentori, kopumā tika piesaistīti 2 sociālie darbinieki un 10 sociālie mentori. Sociālais darbinieks izstrādāja individuālus sociālekonomiskās iekļaušanas plānus un koordinēja to izpildi, savukārt sociālais mentors nodrošināja praktisku atbalstu, veidojot personas izpratni par dzīvi Latvijā un tās sabiedrībā, palīdzot reālās dzīves situācijās apgūt ikdienai nepieciešamās prasmes, kā arī sniedzot atbalstu ikdienas situāciju risināšanā – meklējot dzīvokli, apmeklējot ārstu, praktizējot latviešu valodu, sekojot līdzi bērnu mācībām u.tml. Papildus oktobrī tika īstenoti 2 bēgļu ģimeņu atkalapvienošanās gadījumi - Latvijā ieradās abu ģimeņu bērni no Afganistānas.

Ar tematisko informāciju apkopotā veidā var iepazīties biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" sagatavotajā izvērtējuma ziņojuma. Izvērtējuma ziņojums šeit

No šā gada 1.decembra sociālā mentora un sociālā darbinieka pakalpojumu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu nodrošina biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Kontaktinformācija:
Ilze Dūmiņa
Projekta ieviešanas vienības vadītāja
Tālr. 67078187
e-pasts: Ilze.Dumina[at]sif.gov.lv