Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


KHETAUN(KOPĀ): GALVENIE SOĻI ROMU BĒRNU IEKĻAUŠANAI KVALITATĪVĀS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"

Search projects

Projekta mērķis: veicināt sabiedrības integrācijas procesu attīstību un tolerances stiprināšanu, izstrādājot un īstenojot modeli, kas paaugstina pedagogu profesionālās kompetences darbā ar romu bērniem, romu vecākiem un romu kopienu.

Projekta mērķa grupa: pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi un administrācijas pārstāvji, romu bērni un vecāki, romu kopienas pārstāvji, vietējā sabiedrība.

Projekta īstenošanas vietas: Slovēnija, Slovākija, Latvija, Čehijas Republika.

Galvenie sagaidāmie kvantitatīvie rezultāti:
- izstrādāti četri starptautiski apmācību moduļi pieaugušajiem; apmācīti pedagogi;
- izstrādāti un izdoti 12 multilingvāli atbalsta materiāli romu bērniem un romu vecākiem;
- izveidotas rekomendācijas politikas veidotājiem ES un nacionālajos līmeņos par iekļaujošas izglītības principu iekļaušanu attiecībā pret romiem pirmskolu izglītības programmās;
- novadīti 40 integrējoši pasākumi;
- izstrādāta zinātniskā monogrāfija;
- projekta aktivitātēs iesaistīti 120 romu bērni, 120 romu vecāki, 130 agrīnās izglītības eksperti u.c.
Galvenie sagaidāmie kvalitatīvie rezultāti:
- stiprināta uzticība un profesionālā sadarbība starp romu kopienu un agrīnās izglītības un aprūpes profesionāļiem;
- romu bērni iekļauti pirmsskolas apmācībā un stiprināta uzticība starp romu bērniem un citiem bērniem pirmskolā;
- iekļaujošu izglītības programmu izstrāde un īstenošana projekta laikā un arī pēc projekta beigām;
- veicināta kvalitatīvas un vienlīdzīgas pirmsskolas izglītības pieejamība romiem;
- u.c.

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Amount of Grant Awarded: 1950,41 EUR EUR / 1 370.76 LVL;
Project number: 2014.LV/LF/28/20
Project Promoter: Biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs ", Rīgas iela 2016b, Jēkabpils, LV 5202
Partner(s): Pedagoģiskais pētniecības institūts
Start date of project: 01.11.2016.
Project finish date: 30.09.2017.
Place of implementation: Slovēnija, Slovākija, Latvija, Čehijas Republika.
Status: Atbalstīts projekts