Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"[..] > “Valsts sagrābšanas pazīmju analīze: Latvijas gadī[..]

sif-jauns-kras


“Valsts sagrābšanas pazīmju analīze: Latvijas gadījums”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"

Meklēt projektus

Projekta mērķi:
Projekts tiek īstenots Latvijā, lai radītu un pilotētu metodoloģiju, kas piemērojama parlamenta likumdošanas procesa un valsts amatpersonu iecelšanas uzraudzībai un piesaistītu sabiedrības uzmanību valsts sagrābšanas riskiem un to mazināšanas iespējām.

Projekta mērķi ir:
1) Uzraudzīt parlamenta ieceļamo amatpersonu iecelšanu un likumdošanas procesu pretkorupcijas, labas pārvaldības, demokrātijas kvalitātes u.c. jomās, un identificēt pazīmes, kas norāda uz lēmumu ietekmēšanu;
2) Savākt dokumentus un datus, kas apstiprina valsts sagrābšanas iespējamās pazīmes un palielinātus valsts sagrābšanas riskus;
3) Veikt gadījuma analīzes par valsts sagrābšanas pazīmēm likumdošanas procesā un amatpersonu iecelšanā, piemēram, KNAB priekšnieka iecelšanā un ar iestādes pārvaldi saistītos konfliktos.

Projekta galvenās mērķa grupas ir Latvijas lēmumu pieņēmēji, pilsoniskā sabiedrība un mediji, kā arī pretkorupcijas aktīvisti un valsts sagrābšanas pazīmju pētnieki visā pasaulē. Paredzams, ka no projekta aktivitātēm ieguvēji būs visa Latvijas sabiedrība, īpaši jaunieši, jo paredzētas aktivitātes jauniešu auditorijas informēšanai un izglītošanai.

Lai sasniegtu mērķus, projektā tiks īstenotas aktivitātes, kas orientētas gan uz pētniecisko darbu, gan interešu aizstāvību un sabiedrības (tajā skaitā jauniešu) izglītošanu gan Rīgā, gan reģionos. Paralēli galvenajām aktivitātēm tiks atjaunota un papildināta deputātu reputācijas datu bāze interneta vietnē www.deputatiuzdelnas.lv.

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: 11 010,20 EUR EUR / 7 738.01 LVL;
Projekta numurs: 2014.LV/LF/31/26
Projekta īstenotājs: Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”, Citadeles iela 8, Rīga, LV-1010
Sadarbības partneris: Domnīca PROVIDUS
Uzsākšanas datums: 01.12.2016.
Pabeigšanas datums: 30.06.2017.
Statuss: Atbalstīts projekts