Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Ilgtspējības skola

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"

Search projects

Savienības Attīstības gada 2015 ietvaros uzsāktajām iniciatīvām un attīstības politikām ES Komisijas komunikācijā par globālās nabadzības novēršanu un ilgtspējīgas nākotnes veidošanu. Projekts aptver 19 Eiropas Savienības dalībvalstis un tā iniciatīvas aptver 4,5 miljonus ES iedzīvotāju.

Projekta aktivitātes veicinās šī mērķa sasniegšanu projekta dalībvalstīs paaugstinot sabiedrības izpratni par šo politiku pamatotību un sasaisti ar mūsdienu aktuālajiem izaicinājumiem – savstarpēji saistītu un mijiedarbīgu pasauli, globalizētu pilsonisko sabiedrību, nepieciešamību pēc aktīvas līdzdarbības ilgtspējīgas nākotnes veidošanā. Mērķis tiks sasniegts īstenojot projekta dalībvalstīs izglītības programmu par globālajiem jautājumiem – galvenokārt, sasaistē ar vides taisnīguma tematiku (klimata pārmaiņas, ilgtspējīga enerģētika un laiksaimniecība, dabas resursu izmantošana un ekonomiskais taisnīgums u.c.).

Projekta ieviešanas metodoloģija ir balstīta visu partneru iepriekšējās pieredzes kombinētā izmantošanā projekta mērķu sasniegšanai. Projekta partneriem, kā arī Eiropas Zemes draugu sadarbības tīklam ir ievērojama pieredze un ekspertīze neformālās izglītības jomā, kā arī Ilgtspējas skolas koncepta jau esošā pieredze Latīņamerikas un Āfrikas valstīs. Jau paveiktās aktivitātes ir pierādījušas koncepta un metodoloģijas efektivitāti darbā ar attīstības un globālās izglītības jautājumiem, kā arī virknes mērķa grupu iesaistīšanā.

Projekta nozīmīgākie rezultāti būs 23 partnerorganizāciju (no tām 9 no ES13 valstīm) kapacitātes palielināšanās darbā ar attīstības jautājumu integrēšanu neformālās izglītības jomā, kā arī aktīvas iesaistes nodrošināšana vismaz 31000 ES pilsoņu no projekta dalībvalstīm jautājumos, kas saistīti ar attīstības, tiesiskuma, cilvēktiesību un ilgtspējīga dzīvesveida problemātiku.

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Amount of Grant Awarded: 14205, 65 EUR EUR / 9 983.79 LVL;
Project number: 2014.LV/LF/39/27
Project Promoter: Biedrība "Zemes draugi", 11.novembra krastmala 35 – 78, Rīga, LV-1050
Partner(s): Eiropas Zemes draugi
Start date of project: 01.01.2017.
Project finish date: 31.03.2018.
Status: Atbalstīts projekts