Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Tiks meklēti efektīvākie risinājumi tolerances paa[..]

Tiks meklēti efektīvākie risinājumi tolerances paaugstināšanai un diskriminācijas mazināšanai

sif-lv-esf

Tiks meklēti efektīvākie risinājumi tolerances paaugstināšanai un diskriminācijas mazināšanai

Lai novērtētu piemērotākos un efektīvākos risinājumus, kuri pielietojami sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanai par pretdiskriminācijas un tolerances jautājumos, tiek uzsākta izpēte. Izpētes rezultātā tiks noteiktas visaptverošas, regulāras un ilgtermiņā iedarbīgas sabiedrības informēšanas un izpratni paaugstinošas metodes komunikācijai ar dažādām sabiedrības grupām par pretdiskriminācijas un dažādības veicināšanas pasākumiem. Izpēti veiks personu apvienība: SIA "Safege Baltija", SIA "Comperio" un SIA "Prospero".

Lai gan Latvijā ir izstrādāti dažādi rīcībpolitikas dokumenti un notikuši atsevišķi, kampaņveida pasākumi tolerances līmeņa paaugstināšanai un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai, joprojām nepastāv vienota pieeja šo problēmu risināšanai. Latvijā tolerances līmenis pret sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu grupām joprojām ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā – 69.vieta tolerances un iekļaušanas dimensijā, 37.vieta (no 38.vietām) kā valstij ar visnelabvēlīgāko imigrantu integrācijas politiku, savukārt Neiecietības indeksa rādītājs Latvijā ir 68, kas ir augstākais Eiropā 2015.gadā.

Šodien, 5.janvārī, Sabiedrības integrācijas fonds parakstīja līgumu ar personu apvienību SIA "Safege Baltija", SIA "Comperio" un SIA "Prospero" par sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu stratēģijas izstrādi. Līguma izpildes termiņš 4 mēneši (līdz 2017.gada 4.aprīlim).

SIA "Safege Baltija", SIA "Comperio" un  SIA "Prospero" tiešais uzdevums ir izstrādāt izpētes metodoloģiju un veikt izpēti par pašreizējo sabiedrības izpratnes un informētības līmeni par sociālās iekļaušanas un pretdiskriminācijas jautājumiem un par efektīvākajām metodēm izpratnes un informētības paaugstināšanai, un, balstoties uz izpētes rezultātiem, izstrādāt stratēģiju sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanai.

"Balstoties uz stratēģijas rezultātiem, tiks uzsākta sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas kampaņa, kas nodrošinās dažādu sabiedrības grupu izpratnes par diskrimināciju paaugstināšana, veicinās toleranci un sabiedrības saliedētību starp dažādām diskriminācijas riskam pakļauto personu grupām, kā arī veicinās izpratni par sociālās iekļaušanas nozīmi un pakalpojumu pieejamību mērķa grupām, tai skaitā reģionālā griezumā." uzsver Aija Bauere, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore.

Sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumi tiek veikti Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums tika piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta. Vairāk par aktivitāti šeit. Vairāk par projektu šeit.

Kontaktinformācija:
Ilze Dūmiņa
Projekta ieviešanas vienības vadītāja
Tālr. 67078187
e-pasts: Ilze.Dumina[at]sif.gov.lv