Печатать |

Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Latviešu valodas apguve Daugavpils novadā un pilsētā 2017/2018

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: “Latviešu valodas apguve” 2017-2018

Поиск проектов

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekta „Latviešu valodas apguve Daugavpils novadā un pilsētā" mērķis ir nodrošināt mērķa grupai – pieaugušajiem Daugavpils novada un pilsētas iedzīvotājiem, mazākumtautību iedzīvotāju pārstāvjiem un nepilsoņiem, kuri nav skolēni, bezdarbnieki vai darba meklētāji, iespēju apgūt un pilnveidot latviešu valodas zināšanas un prasmes četros valsts valodas prasmju līmeņos (A1 → A2 → B1 → B2 → C1).

Projekta primārā mērķa grupa ir tieši Daugavpils novada iedzīvotāji, jo viņu pieeja dažāda veida izglītības pasākumiem ir ierobežota. Projekta īstenošanas vieta ir Daugavpils novada Kultūras centrs. No 2017.gada februāra līdz 2018.gada jūnijam tiks īstenotas šādas galvenās aktivitātes: izveidotas trīs apmācību grupas, veiktas zināšanu pārbaudes, noformēti dokumenti, nodrošināta projekta publicitāte.

Projekta rezultātā vismaz 24 dalībnieki jeb 60% no mērķa grupas būs paaugstinājuši latviešu valodas zināšanas par vienu pakāpi, ko apliecinās Valsts izglītības satura centra izdota valsts valodas prasmes apliecība

Kopumā projekta mērķa grupa (40 dalībnieki) būs ieguvusi lielāku izpratni par latvisko kultūrvidi, latviešu valodas nozīmi socializācijas procesos, kā arī spēs patērēt informatīvo telpu latviešu valodā un labāk piemēroties darba tirgus prasībām.

Регионы: Latgales reģions
предоставил финансирование: 11 271,40 EUR / 7 921.59 LVL;
Номер проекта: 2017.LV/LV/5
Исполнитель проекта: Daugavpils novada Kultūras pārvalde
Дата начала проекта: 13.03.2017.
Дата окончания проекта: 26.05.2018.
Cтатус: заключён договор
 


Дата печати: 14.05.21