Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Latviešu valodas apguve Latgales plānošanas reģionā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: “Latviešu valodas apguve” 2017-2018

Search projects

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekta mērķis ir nodrošināt iespēju apgūt vai pilnveidot latviešu valodas prasmes Latgales plānošanas reģionā dzīvojošām mazākumtautībām un nepilsoņiem, piedāvājot intensīvos latviešu valodas kursus, lai veicinātu latviešu valodas vides paplašināšanos un iedzīvotāju sekmīgāku iekļaušanos sabiedrībā, nodrošinot iespēju ikvienam interesentam apgūt latviešu valodu līdz augstākā līmeņa 1.pakāpei (C1).

Projekta mērķa grupa ir pieaugušie Latgales plānošanas reģiona iedzīvotāji, izņemot bezdarbniekus, darba meklētājus un skolēnus. Kā īpaši atbalstāma mērķa grupa ir noteikti jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, kuri atbilst iepriekšminētajiem nosacījumiem (nav skolēni, bezdarbnieki vai darba meklētāji). Kopumā tiks izglītoti 70 dalībnieki.

Projekta īstenošanas vieta ir Latgales plānošanas reģions.

Projekta galvenās aktivitātes:

  • informācijas un publicitātes pasākumi par latviešu valodas kursiem (sludinājumi vai publikācijas plašsaziņas līdzekļos, preses relīzes, informācija projekta īstenotāja mājas lapā, interneta portālos, sociālajos tīklos, plakāti vai paziņojumi publiskās vietās u.c.);
  • kursu dalībnieku reģistrācija;
  • kursu dalībnieku valodas prasmes sākotnējā pārbaude un mācību grupu komplektācija;
  • latviešu valodas mācības;
  • mācību rezultātu izvērtēšana, tai skaitā kursantu valodas prasmes noslēguma pārbaude;
  • valsts valodas prasmes pārbaude Valsts izglītības satura centrā visiem kursu beidzējiem;
  • noslēguma pasākums un apliecību izsniegšana.

Projekta rezultātā vismaz 60% kursantu būs paaugstinājuši valsts valodas prasmi par vienu pakāpi (A1→A2→B1→B2→C1), ko apliecinās Valsts izglītības satura centra izdota valsts valodas prasmes apliecība.

Projekta īstenošanas periods ir 17 mēneši.

Projekta sākuma datums ir plānot ne ātrāk kā 2017.gada 1.martā.

Pirmajā gadā plānotajām aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 2017.gada 31.augustam.

Visām projekta aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 2018. gada 31.jūlijam.

Region: Latgale Region
Amount of Grant Awarded: 19 808,10 EUR / 13 921.21 LVL;
Project number: 2017.LV/LV/14
Project Promoter: SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC”
Start date of project: 01.03.2017.
Project finish date: 31.07.2018.
Status: noslēgts līgums