Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Sabiedriski nozīmīga satura veidošanai diasporai, [..]

Sabiedriski nozīmīga satura veidošanai diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti atbalstu guvuši 11 mediju projekti

Mērķprogrammā „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti" Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) padomes izveidotā vērtēšanas komisija rekomendēja SIF padomei piešķirt finansējumu 11 projektiem. Kopumā projektos ietverto aktivitāšu īstenošanai pieejamie mērķprogrammas līdzekļi ir 161 700 eiro.

Sabiedrības integrācijas fonds 2017.gadā uzsāka jaunas programmas īstenošanu, kura vērsta uz nozīmīga satura veidošanu Latvijas diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti. Sabiedrības informēšanai par aktuālām tēmām un līdzcilvēkiem visefektīvākais kanāls ir mediji un tiem pieejamie informācijas aprites kanāli. Lielā interese par programmu no mediju puses apliecina to gatavību runāt par integrācijas jautājumiem, veicinot sabiedrības izglītošanu un iesaisti.

Kopumā mērķprogrammas ietvaros tika saņemti un izvērtēti 26 projektu pieteikumi par kopējo finansējumu 390 985,36 eiro. Pieprasījums pēc atbalsta teju divarpus reizes pārsniedza pieejamo finansējuma apmēru. Nepietiekama finansējuma dēļ, diemžēl, nav iespējams atbalstīt visus iesniegtos projektus tomēr ceram, ka šāds konkurss būs arī nākamajā gadā, un medijiem būs iespēja turpināt iesākto darbu sabiedrības labā.

Projektu vērtēšanu veica SIF izveidota komisija, kuras sastāvu veidoja Labklājības ministrijas (LM), Kultūras ministrijas (KM), Valsts kancelejas (VK), Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) un Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) pārstāvji.

Projektu iesniedzēji savas idejas īstenos saskaņā ar sagatavoto projektu iesniegumu un atspoguļos saturu par jautājumiem, kas saistīti ar Latvijas diasporu, Latvijā dzīvojošām mazākumtautībām un personām ar invaliditāti.

Projektu iesniedzējiem lēmumi par apstiprināšanu vai noraidīšanu tiks nosūtīti pēc mērķprogrammas līdzekļu apropriācijas pārdales apstiprināšanas Ministru kabinetā.

Atbalstam virzīto projektu saraksts