sif-jauns-kras


ASV latviešu jauniešu latviešu valodas un latviskās identitātes saglabāšana

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam) 2017

Search projects

2017. gada vasaras vidusskolas mērķis ir latviešu jauniešu piederības sajūtas stiprināšana Latvijai, sekmējot valodas apguvi. Lielākajai daļai ASV un Kanādas latviešu jauniešu apgūt latviešu valodu un citus priekšmetus iespējas tikai vasaras vidusskolā, jo abās valstīs saglabājušās tikai divas sestdienas vidusskolas. Šāda situācija izveidojusies piemērotu mācībspēku trūkuma dēļ. Lai sasniegtu šīs vasaras mērķus, GVV uzskata par nepieciešamu nodrošināt programmu ar kvalificētiem darbiniekiem, to skaitā skolotājiem un audzinātājiem no Latvijas.

Projekta mērķa grupa ir ASV un Kanādā dzīvojošie latviešu jaunieši. Paredzēts, ka 2017.gadā GVV apmeklēs 110 jauniešu no dažādām ASV pavalstīm. Latviskās vides nodrošināšanā iesaistītas arī pārējās bērnu vecuma grupas un GVV ģimenes, kopskaitā ap 500 cilvēku. Skolas laikā īstenotos pasākumus apmeklē visu iepriekšminēto grupu dalībnieki no ASV, Kanādas un Latvijas.Project results:

https://garezers.org/programmas-programs/

https://garezers.org/wp-content/uploads/2017/08/GZ-147-web.pdf

https://garezers.org/wp-content/uploads/2017/11/GZ-148-web.pdf

Amount of Grant Awarded: 15 000,00 EUR / 10 542.06 LVL;
Project number: 2017.LV/DP/02_MIC
Project Promoter: Garezera latviešu nacionālā centra Garezera vasaras vidusskola
Place of implementation: ASV - Three Rivers, Mičigana
Duration of the project: 01.03.2017.-14.08.2017.
Status: Noslēgts līgums

https://garezers.org/programmas-programs/

https://garezers.org/wp-content/uploads/2017/08/GZ-147-web.pdf

https://garezers.org/wp-content/uploads/2017/11/GZ-148-web.pdf