sif-jauns-kras


KaLVe: Eiropas latviešu skolas vecuma jauniešu vasaras nometne - 2017

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam) 2017

Search projects

Projekta mērķis ir diasporas jauniešu latviskās identitātes stiprināšana, pateicoties vairākdisciplīnu vasaras nometnei, kas sniegs diasporas latviešu jauniešiem saistošu līdzdarbības piedāvājumu un personiskās izaugsmes iespējas.

Projekta uzdevumi:
1) sekmēt diasporas skolas vecuma bērnu un jauniešu pašiniciatīvu un sadarbību;
2) stiprināt dalībnieku saikni ar Latviju un piederības sajūtu Latvijai, mudināt uz aktīvu iesaistīšanos diasporas organizāciju darbībā;
3) popularizēt aktīvu, veselīgu dzīvesveidu.
Nometne ietvers:
1) izzinošus pasākumus par Latvijas vēsturi, pilsonisko līdzdalību un citiem ar aktīvu latvietību saistītiem jautājumiem;
2) muzikālās un radošās darbnīcas;
3) diskusijas ar sabiedriski aktīviem, harizmātiskiem cilvēkiem, t.sk. diasporas organizāciju pārstāvjiem;
4) āra un sportiskas aktivitātes.

Projekta tiešā mērķauditorija ir Luksemburgas, Beļģijas, Vācijas un citu Eiropas valstu diasporas jaunieši, kā arī aktīvi jaunieši no Latvijas reģioniem. Netiešā mērķauditorija ietver latviešu diasporas organizācijas un neformālās kopienas, kas tiks projektā iesaistītas un par to informētas. Projekts tiks īstenots Luksemburgā.Project results:

Interneta medijos veiktas sekojošās publikācijas:
https://www.latviesi.nl/sakas-pieteiksanas-jauniesu-nometnei-kalve-2017/
http://latviesi.be/sakas-pieteiksanas-jauniesu-nometnei-kalve-2017/
http://www.latviesi.lu/lv/news/sakas-pieteiksanas-jauniesu-nometnei-kalve-2017
https://www.ela.lv/site_jaunumi_273.html
https://pt-br.facebook.com/SvetkuRota/posts/1919395891656126
http://lv100.lv/jaunumi/sakas-otra-eiropas-latviesu-diasporas-jauniesu-vasaras-nometne-luksemburga-kalve-2017/
https://www.latviesi.com/jaunumi/raksts/118577-sakas-otra-eiropas-latviesu-diasporas-jauniesu-vasaras-nometne-luksemburga-kalve-2017/
http://news.lv/BNS/2017/06/30/sakas-otra-eiropas-latviesu-diasporas-jauniesu-vasaras-nometne-luksemburga-kalve-2017
https://www.latviesi.com/jaunumi/raksts/118577-sakas-otra-eiropas-latviesu-diasporas-jauniesu-vasaras-nometne-luksemburga-kalve-2017/
http://latviesi.be/sakas-pieteiksanas-jauniesu-nometnei-kalve-2017/
http://latviesi.be/klaja-nacis-otras-eiropas-latviesu-skolas-vecuma-jauniesu-nometnes-kalve-2017-noskanu-video/
http://news.lv/BNS/2017/10/31/klaja-nacis-otras-eiropas-latviesu-skolas-vecuma-jauniesu-nometnes-kalve-2017-noskanu-video
https://www.latviesi.com/jaunumi/raksts/119486-noskaties-klaja-nacis-otras-eiropas-latviesu-skolas-vecuma-jauniesu-nometnes-kalve-2017-noskanu-video/
u.c.


Audiovizuālajos medijos pieejamas intervijas:
http://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/gita-krastina-mums-ir-svarigi-ka-musu-darbu-noverte-latvija.a246632/
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/21.-gadsimta-latvietis/patriotisma-un-latviskuma-gara-audzinasana-diaspora.a94598/


Audiovizuālajos medijos pieejams videomateriāls:
https://youtu.be/f93VeKxeGnc
https://soundcloud.com/kalve

Amount of Grant Awarded: 14774,66 EUR / 10 383.69 LVL;
Project number: 2017.LV/DP/19_MIC
Project Promoter: Asociācija „Luksemburga – Latvija”
Place of implementation: Luksemburga - Marientāle (Marienthal
Duration of the project: 15.04.2017.-30.10.2017.
Status: Noslēgts līgums

Interneta medijos veiktas sekojošās publikācijas:
https://www.latviesi.nl/sakas-pieteiksanas-jauniesu-nometnei-kalve-2017/
http://latviesi.be/sakas-pieteiksanas-jauniesu-nometnei-kalve-2017/
http://www.latviesi.lu/lv/news/sakas-pieteiksanas-jauniesu-nometnei-kalve-2017
https://www.ela.lv/site_jaunumi_273.html
https://pt-br.facebook.com/SvetkuRota/posts/1919395891656126
http://lv100.lv/jaunumi/sakas-otra-eiropas-latviesu-diasporas-jauniesu-vasaras-nometne-luksemburga-kalve-2017/
https://www.latviesi.com/jaunumi/raksts/118577-sakas-otra-eiropas-latviesu-diasporas-jauniesu-vasaras-nometne-luksemburga-kalve-2017/
http://news.lv/BNS/2017/06/30/sakas-otra-eiropas-latviesu-diasporas-jauniesu-vasaras-nometne-luksemburga-kalve-2017
https://www.latviesi.com/jaunumi/raksts/118577-sakas-otra-eiropas-latviesu-diasporas-jauniesu-vasaras-nometne-luksemburga-kalve-2017/
http://latviesi.be/sakas-pieteiksanas-jauniesu-nometnei-kalve-2017/
http://latviesi.be/klaja-nacis-otras-eiropas-latviesu-skolas-vecuma-jauniesu-nometnes-kalve-2017-noskanu-video/
http://news.lv/BNS/2017/10/31/klaja-nacis-otras-eiropas-latviesu-skolas-vecuma-jauniesu-nometnes-kalve-2017-noskanu-video
https://www.latviesi.com/jaunumi/raksts/119486-noskaties-klaja-nacis-otras-eiropas-latviesu-skolas-vecuma-jauniesu-nometnes-kalve-2017-noskanu-video/
u.c.

Audiovizuālajos medijos pieejamas intervijas:
http://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/gita-krastina-mums-ir-svarigi-ka-musu-darbu-noverte-latvija.a246632/
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/21.-gadsimta-latvietis/patriotisma-un-latviskuma-gara-audzinasana-diaspora.a94598/

Audiovizuālajos medijos pieejams videomateriāls:
https://youtu.be/f93VeKxeGnc
https://soundcloud.com/kalve