sif-jauns-kras


Tēvu tēvu laipas mestas

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam) 2017

Search projects

Lai piepildās tautas dziesmas vārdi: „Tēvu tēvu laipas mestas, Bērnu bērni laipotāji"!

Projekts paredz dažādot Daugavas Vanagu fonda (DVF) darbību, paralēli finanšu piešķiršanai un iniciatīvas grupu atbalstam uzsākt rūpēties par jaunu biedrību rašanos, kas spēs papildus piesaistīt finansējumus, attīstīs cilvēkresursu kapacitāti un sadarbību ar citām organizācijām. Projekta izpildē tiek plānots realizēt Pamatprojektu un Mācību projektu. Visu projekta gaitu kontrolē VDF. Mācību projektā 12 Londonas latviešu skolas bērnu aktīvie vecāki tiks apmācīti kā biedrību konsultanti dibināšanas un pamatdarbības jautājumos, tanī skaitā izies praksi, iepazīstot SIF finansējuma apguvi aktivitātē "Mēs – Eslingenas Dziesmu svētkiem". Rezultātā 12 dalībnieki kļūst par DVF brīvprātīgajiem konsultantiem uz 1 gadu. Londonā esoši konsultanti būs par atbalstu arī pārējām 17 DVF nodaļām Lielbritānijā. Vispārējā mērķa grupa ir Lielbritānijas latviešu diaspora, tiešā: Londonas latviešu skolas vecāki.

Projekts ilglaicībā uzturēs ierosmi pieredzes un kultūras darbu nodot no vecākās paaudzes jaunākajām, no tēvu tēvu mantojuma – bērniem.

Amount of Grant Awarded: 12448,40 EUR / 8 748.79 LVL;
Project number: 2017.LV/DP/24_MIC
Project Promoter: Daugavas Vanagu Fonds
Place of implementation: Lielbritānija - Londona; Vācija - Eslingena
Duration of the project: 01.03.2017.-30.09.2017.
Status: Noslēgts līgums