sif-jauns-kras


Latviskās identitātes saglabāšana Iegūsim valsts valodas prasmes apliecību!

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam) 2017

Search projects

Projekta mērķis ir ieinteresēt un motivēt Ziemeļamerikā dzīvojošus latviešu pusaudžus un jauniešus apgūt latviešu valodu tādā līmenī, lai pēc vidusskolas beigšanas mītnes zemē viņiem pavērtos iespēja doties uz Latviju un turpinātu studijas kādā no Latvijas augstskolām, kā arī ar laiku atrast darbu Latvijā.

Šī mērķa sasniegšanai ALA Izglītības nozare sadarbībā ar Gaŗezera vasaras vidusskolu dos iespēju 17 IV klases skolēniem un citiem ieinteresētiem jauniešiem kārtot Latvijas Valsts izglītības satura centra Valodas prasmes pārbaudījumus un saņemt attiecīga līmeņa valsts valodas (latviešu) prasmes apliecību.

Projekta tiešā mērķagrupa ir latviešu pusaudži Gaŗezera vasaras vidusskolas 2017. gada IV klase un jaunieši, kas nesen beiguši Gaŗezera vasaras vidusskolu. Pasākuma norises vieta ir Gaŗezera vasaras vidusskola.

Amount of Grant Awarded: 3469,00 EUR / 2 438.03 LVL;
Project number: 2017.LV/DP/26_MIC
Project Promoter: Amerikas latviešu apvienības Izglītības nozare
Place of implementation: ASV - Three Rivers, Mičigana
Duration of the project: 01.03.2017.-30.07.2017.
Status: Noslēgts līgums