sif-jauns-kras


re!starts

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2017

Поиск проектов

Projekts „re!starts" veicinās Gulbenes novada iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, atbildību pret vidi un sociālajiem procesiem lokālā un starptautiskā mērogā, radot telpu starpkultūru dialogam, brīvprātīgajam darbam un sadarbībai. Projekts tiks īstenots laika posmā no 2017.gada 1.februāra līdz 31.oktobrim Gulbenes novada teritorijā.

Projekta galvenie aktivitāšu bloki:
- Lokālu un starptautisku projektu izstrāde un partnerību sagatavošana, novada organizāciju akreditēšana Eiropas brīvprātīgajam darbam;
- Biedrības kapacitātes stiprināšana, saliedēšana un sadarbība ar citām NVO;
- Vietējā brīvprātīgā darba aktivitātes;
Projekta mērķa grupa ir biedrības „Dēms" biedri un regulārās atbalsta personas, Gulbenes novada jaunieši un seniori, kas iesaistīsies brīvprātīgajā darbā, 4 novada iestāžu personāls, kas uzņems brīvprātīgos no Eiropas, kā arī citu vietējo NVO pārstāvji.
Projektā sasniegtie rezultāti:
- 3 novada iestādes iegūs akreditāciju Eiropas brīvprātīgo uzņemšanai, biedrība „Dēms" iegūs uzņemošās, koordinējošās un nosūtošās organizācijas statusu;
- Tiks iesniegti 2 projekti, sagatavotas 3 partnerības dalībai starptautiskos projektos un iesniegts senioru projekts sadarbībā ar Gulbenes novada domi;
- Noorganizētas 2 biedrības biedru sapulces, 2 biedrības biedru saliedēšanas pasākumi (viens no tiem, pieaicinot citas novada NVO);
- Koordinēts brīvprātīgais darbs novadā iesaistot vismaz 55 brīvprātīgos jauniešus un seniorus, noorganizēti 3 pasākumi brīvprātīgo un NVO iesaistei;
- Sagatavots atzinums Gulbenes novada domes plānotajai pašvaldības un NVO sadarbības stratēģijai, sniegti ieteikumi Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2018.-2025.gadam jaunatnes darba, nevalstiskā sektora, cilvēkresursu un mūžizglītības jomā.

предоставил финансирование: 6180,77 EUR / 4 343.87 LVL;
Номер проекта: 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/ 022
Исполнитель проекта: Biedrība "Dēms"
Место реализации: Gulbenes novads
Период проетка: 01.02.2017.-31.10.2017.
Cтатус: заключён договор