Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Pulmonālās hipertensijas biedrības darbības stiprināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2017

Поиск проектов

Projekta mērķis ir nodrošināt Pulmonālās hipertensijas biedrības institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, veicināt PH pacientu un viņu tuvinieku līdzdalību valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanā, savu interešu pārstāvībā, sniegt tos dzīvībai, dzīves kvalitātei un veselībai nepieciešamos pakalpojumus, kas Latvijas normatīvajos aktos šai mērķa grupai nav paredzēti.

Piedāvātie risinājumi skar vairākas jomas: iesaista mērķa grupu un brīvprātīgos NVO pasākumos, motivējot rīcībai, izglīto mērķa grupu, pārstāv mērķa grupas intereses dzīvībai un sociālai nodrošināšanai svarīgos jautājumos, informē lēmumu pieņēmējus, speciālistus un sabiedrību par mērķa grupas vajadzībām, paaugstina biedru skaitu, stiprina mērķa grupas pašapziņu.

Projektā tiks nodrošināts atalgojums cilvēkresursiem un nepieciešamie tehniskie līdzekļi; apmācīti PHB darbinieki, PH pacienti un brīvprātīgie sociālo pakalpojumu izveidē; tiks īstenota mērķa grupas interešu aizstāvība Labklājības ministrijā, Veselības ministrijā un citās valsts institūcijās (atzinumu izstrāde, viedokļa paušana, vēstuļu rakstīšana, dalība sēdēs un komisijās, PH kabineta un valsts apmaksāta speciālista nodrošināšanas un invalīdu stāvvietu jautājums); veikts mērķtiecīgs darbs ar pamata brīvprātīgo grupu (10 brīvprātīgie); nodrošinātas konsultācijas PH pacientiem un viņu tuviniekiem par sociālajiem jautājumiem un pacientu tiesībām; izveidota prezentācija jaunatklātajiem PH pacientiem par slimību un tās ietekmi uz ikdienu; organizēts pasākums motivācijas un sociālās norobežošanās mazināšanai PH pacientiem kopā ar brīvprātīgajiem.

предоставил финансирование: 14856,00 EUR / 10 440.86 LVL;
Номер проекта: 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/ 033
Исполнитель проекта: Biedrība "Pulmonālās hipertensijas biedrība"
Место реализации: Visa Latvija
Период проетка: 01.04.2017.-31.10.2017.
Cтатус: заключён договор