Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > "NVO fonds" 2017 > Pilsoniskas sabiedrības stiprināšana Vidusdaugavas[..]

sif-jauns-kras


Pilsoniskas sabiedrības stiprināšana Vidusdaugavas reģiona nevalstiskajās organizācijās

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2017

Search projects

Projekta laikā paredzēts:
• atbalstīt biedrības "Jēkabpils NVO resursu centrs" biedrorganizācijas to līderu izglītošanā, cilvēkresursu stiprināšanā, NVO eksperta konsultāciju un ikdienas darba, tehnisko resursu nodrošināšanā;
• atbalstīt pilsoniskās līdzdalības attīstības procesus Vidusdaugavas reģiona kopienā, veidojot brīvprātīgā darba iniciatīvas un pieredzi, nodrošinot neatkarīgas un ticamas nevalstisko organizāciju pašu veidotas informatīvās aprites darbību ar ikmēneša e-avīzes palīdzību, organizējot tematiskās paneļdiskusijas, veicot pētījumu un izveidojot metodiskos norādījumus par iespējām veikt pašvaldības funkciju reālu deleģējumu nevalstiskajam sektoram.

Projekta galvenās aktivitātes ir dalīborganizāciju līderu apmācības; tematiskās paneļdiskusijas; konsultāciju un tehniskā atbalsta nodrošinājums biedrībā; NVO e-avīzes ikmēneša izdošana; pētījuma par reālu pašvaldības funkciju deleģējuma iespējām Vidusdaugavas reģionā veikšanu; brīvprātīgā darba atbalsts.

Projekta plānotie rezultāti ir stiprināta vismaz 7 biedrību līderu darbība Vidusdaugavas reģionā, tos izglītojot, apmācot un iedvesmojot; nodrošināta Vidusdaugavas reģiona NVO e-avīzes izdošana 9 mēnešus vismaz 9 lp. apjomā; veikts pētījums ar izstrādātajiem metodiskajiem norādījumiem par pašvaldību funkciju deleģējuma iespējām nevalstiskajam sektoram Vidusdaugavas reģionā; veicināts un ar atsevišķām akcijām stiprināts brīvprātīgais darbs reģionā; 4 tematiskās paneļdiskusijas ar dažādu mērķauditoriju iesaisti.

Amount of Grant Awarded: 15 000,00 EUR / 10 542.06 LVL;
Project number: 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/ 042
Project Promoter: Biedrība "Jēkabpils NVO resursu centrs"
Place of implementation: Vidusdaugavas reģions Zemgalē
Duration of the project: 01.02.2017.-31.10.2017.
Status: Noslēgts līgums