sif-jauns-kras


Vardarbība pret bērnu - tas attiecas arī uz Tevi

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2017

Поиск проектов

Divas galvenās aktivitātes projekta ietvaros:
1. Kompetenču centrs. Speciālistu, bērnu un ģimeņu, sabiedrības kopumā iesaiste viņu kapacitātes, zināšanu un informētības celšanā par katra lomu un atbildību vardarbības pret bērnu novēršanā.
2. Pilsoniskās sabiedrības iesaiste problēmas aktualizēšanā un novēršanā: ziedotāji, brīvprātīgie, darbinieki.

Projekta un visu nodibinājuma "Centrs Dardedze" aktivitāšu tiešā mērķa grupa – bērni un jaunieši, kas cietuši no vardarbības vai var saskarties ar jebkura veida vardarbību mājās, skolā vai citā vietā, kā arī viņu vecāki un ģimenes kopumā. Tāpēc strādājam gan pie likumdošanas izmaiņām, gan pie tā, lai likumi tiktu ievēroti praksē.
Vieta: visa Latvija.

Otra projekta tiešā mērķa grupa ir speciālisti. Nodibinājums "Centrs Dardedze" arvien vairāk darbojas kā kompetenču centrs, kur dažādu nozaru bērnu tiesību aizsardzības speciālisti no visas Latvijas, valsts ierēdņi, pašvaldību darbinieki pēc padoma, atbalsta, zināšanām.
Vieta: visa Latvija.

Aktivitāšu mērķa grupa ir arī citas nevalstiskās organizācijas, krīzes centri, NVO darbinieki un biedri jeb pilsoniski aktīvie iedzīvotāji, valsts un pašvaldību institūciju, kā arī NVO darbinieki (sociālie darbinieki, psihologi, pedagogi u.c.) un brīvprātīgie.
Vieta: visa Latvija.

"Centrs Dardedze" ir nodibinājums, tam nav biedru, bet ikdienā (pilnu vai nepilnu laiku) tajā strādā 20 darbinieki un aktivitātēs iesaistās vismaz 20 brīvprātīgie.
Vieta: Rīga, bet pasākumi notiek visā Latvijā.

Projekta netiešā mērķa grupa ir visa Latvijas sabiedrība un atsevišķas tās grupas, piemēram, pašvaldības kā kopienas, kurās dzīvo ģimenes ar bērniem, konkrētas speciālistu grupas, kā arī sabiedrības pārstāvji, kas vēlas aktīvi iesaistīties problēmas novēršanā – potenciālie Dardedzes vēstneši un ziedotāji – iedzīvotāji, kuri aktīvi meklē atbalstu vai iespēju kādam palīdzēt, atrod Dardedzes piedāvājumu un konsultāciju internetā – gan dažādām mērķa grupām veidotajās mājas lapās, gan sociālajos tīklos, kur Dardedze regulāri ievieto aktuālus materiālus, ieteikumus, uzaicinājumus. Vispārējā sabiedrība tiek uzrunāta ar plašām sociālām kampaņām, kuru videomateriāli redzami televīzijā, dzirdami radio, bet plakāti atrodami gan skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs, gan sabiedriskajā transportā un uz ielām dažādās Latvijas pilsētās. Vieta: visa Latvija.

предоставил финансирование: 14995,20 EUR / 10 538.69 LVL;
Номер проекта: 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/ 023
Исполнитель проекта: Nodibinājums "Centrs Dardedze"
Место реализации: Visa Latvija
Период проетка: 01.01.2017.-31.10.2017.
Cтатус: заключён договор