Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > "NVO fonds" 2017 > Biedrības „Ascendum" darbības stiprināšana 20[..]

sif-jauns-kras


Biedrības „Ascendum" darbības stiprināšana 2017. gadā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2017

Search projects

Projekta mērķis ir atbalstīt biedrības „Ascendum" ikdienas darbību, nosedzot administratīvās un citas saistītās izmaksas. Projekta tiešā mērķa grupa ir biedrības darbinieki un biedri, netiešā – „Ascendum" realizēto projektu mērķauditorija. Biedrības darbība ir izvērsta visā Latvijā (elektroniskais bērnu kultūras kalendārs www.garapupa.lv un interneta žurnāls www.satori.lv bez maksas interneta vidē pieejami no jebkuras vietas pasaulē; neregulāri pasākumi tiek rīkoti dažādos Latvijas novados). Galvenās projekta laikā realizētās aktivitātes būs biedrības „Ascendum", „Satori.lv" un „Garā pupa" sekmīgu darbības apstākļu nodrošināšana un labvēlīgu apstākļu radīšana jaunā integrācijas projekta idejas izstrādei un realizācijai.

Region: Whole Latvia
Amount of Grant Awarded: 4172,00 EUR / 2 932.10 LVL;
Project number: 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/ 003
Project Promoter: Biedrība „Ascendum"
Place of implementation: Whole Latvia
Duration of the project: 01.06.2017.-31.10.2017.
Status: Noslēgts līgums