sif-jauns-kras


Sasniegt pasauli Latvijai

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2017

Search projects

O fonds ir sabiedriskā labuma organizācija, kas aicina sabiedrību, t.sk., NVO līdzdarboties, būt sabiedriski un sociāli aktīviem, stiprināt pilsoniskās līdzdalības garu un, lai to nodrošinātu, fonds piesaista finansiālos līdzekļus no individuāliem ziedotājiem, uzņēmumiem, valsts un citiem avotiem.
Mērķis: stiprināt O fonda kapacitāti, izmantojot jauno tehnoloģiju un iespējas, tādejādi sasniedzot pasauli, lai veicinātu Latvijas sabiedrības pilsonisko līdzdalību.

Plānotie rezultāti:
Stiprināta organizācijas darbības institucionālā un tehnoloģiskā kapacitāte:
- uzlabota O fonda mājas lapa un organizācijas tēls;
- iegādāts dators O fonda ikdienas darbu nodrošināšanai;
- apzināti potenciālie sadarbības partneri līdzekļu piesaistē ārpus Latvijas;
- organizēts projekta noslēguma pasākums.

Ilgtermiņā nodrošināta vai uzsākta sadarbība ar ārzemju fondiem un citiem potenciālajiem ziedotājiem dod plašākas sadarbības iespējas dažādās formās ar vietējiem NVO, stiprinot savas organizācijas pilsonisko līdzdalību – palīdzot sev, mēs palīdzam citiem.

Amount of Grant Awarded: 4171,25 EUR / 2 931.57 LVL;
Project number: 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/009
Project Promoter: Nodibinājums “O fonds“ (līdz 31.03.2017. „Kopienu iniciatīvu fonds”)
Place of implementation: Whole Latvia
Duration of the project: 01.06.2017.-31.10.2017.
Status: Noslēgts līgums