Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Brīvprātīgais aktīvists

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2017

Meklēt projektus

Projekts „Brīvprātīgais aktīvists" norisināsies 5 mēnešus, no 2017.gada 1.maija līdz 31.septembrim Sējas novadā. Projekta tiešā mērķa grupa ir bērni un jaunieši, jaunie pieaugušie, tajā skaitā sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie jaunieši. Projekta mērķis ir attīstīt brīvprātīgo darbu vietējā sabiedrībā, kā instrumentu bērnu un jauniešu sociālo prasmju pilnveidošanai, tādējādi veicinot sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto jauniešu integrēšanu sabiedrībā, pilsonisko līdzdalību un piederības sajūtu novadam.

Projektā tiks organizēts apmācību cikls, kurā, izmantojot neformālās izglītības metodes, bērni un jaunieši attīstīs dažādas kompetences, kas veicinās to aktīvāku līdzdalību sabiedriskajos pasākumos un vairos brīvprātīgā darba pieredzi. Projekta aktivitātes ietvers dažādu brīvprātīgā darba iniciatīvu organizēšanu, brīvprātīgā darba idejas aktualizēšanu Sējas novadā un rosinās diskusijas par brīvprātīgā darba attīstību.

Projekta rezultātā tiks izstrādāta apmācību cikla programma mērķa grupas kompetenču attīstīšanai, īstenotas vismaz 10 brīvprātīgā darba iniciatīvas, sagatavoti informatīvi izglītojoši materiāli ar projekta labās prakses piemēriem, attīstīts dialogs ar novada nevalstiskajām organizācijām, pašvaldības iestādēm un iedzīvotājiem par brīvprātīgā darba organizēšanu Sējas novadā.

Projekta īstenotājs ir biedrība „Creative minds for culture" (CMC), kas dibināta ar mērķi veicināt kultūras un mākslas jaunrades attīstību sabiedrībā, sekmēt jauniešu un studentu aktīvu pilsonisko līdzdalību un attīstīt jauniešu kompetences, izmantojot neformālo izglītību.

CMC darbības attīstība ir balstīta uz Sējas novada jauniešu interešu un vajadzību apzināšanu, īstenošanu un nodrošināšanu, sadarbojoties ar novada pašvaldību, NVO un izglītības iestādēm.

Piešķirtais finansējums: 6962,00 EUR / 4 892.92 LVL;
Projekta numurs: 2017.LV/NVOF/PSA/ 053
Projekta īstenotājs: Biedrība "Creative Minds for Culture"
Īstenošanas vieta: Sējas novads
Īstenošanas ilgums: 01.05.2017.-30.09.2017.
Statuss: Noslēgts līgums