Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


„ASNI” - atbalsts jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2017

Поиск проектов

Projekta mērķis: nodrošināt atbalstu Ziemeļlatgales iedzīvotāju un jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem

Projekta uzdevumi:
- 2 iedzīvotāju un jauniešu forumu organizēšana (Balvu un Viļakas novadā);
- 2 iedzīvotāju un jauniešu regulāro darba grupu izveide un darbības uzsākšana;
- 6 iedzīvotāju jauniešu iniciatīvu īstenošana katrā no 3 novadiem.

Plānotās aktivitātes:
- iedzīvotāju un jauniešu forumi Balvu un Viļakas novadā;
- regulāro iedzīvotāju un jauniešu darba grupu izveide un darbība;
- iedzīvotāju un jauniešu iniciatīvu īstenošana katrā no novadiem;
- projekta administrēšana un publicitāte.

Plānotie rezultāti:
- 2 iedzīvotāju un jauniešu forumi Balvu un Viļakas novadā, 120 dalībnieki, katra foruma norises laiks – 8 h, 2 forumu rezolūcijas, kas iesniegtas pašvaldībās;
- 2 iedzīvotāju un jauniešu regulārās jauniešu darba grupas Balvu un Viļakas novadā, 60 dalībnieki, kopā vismaz 8 sanāksmes / tikšanās;
- 6 īstenotas iedzīvotāju un jauniešu iniciatīvas (tai skaitā par godu Latvijas simtgadei) Balvu un Viļakas novadā;
- vismaz 3 publikācijas vietējā presē vai Internetā.

предоставил финансирование: 9736,20 EUR / 6 842.64 LVL;
Номер проекта: 2017.LV/NVOF/PSA/ 055
Исполнитель проекта: Biedrība "Ritineitis"
Место реализации: Balvu novads, Viļakas novads Ziemeļlatgalē
Период проетка: 01.02.2017.-30.09.2017.
Cтатус: заключён договор