Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Informācija pieejama ikvienam

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2017

Search projects

Projekta paredzēts SUSTENTO dalīborganizāciju biedriem – cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem lielai daļai nav pieejams internets un dators un kuri līdz ar to ir izolēti no informācijas, kas būtiski var ietekmēt viņu dzīvi. Mediji neregulāri un skopi sniedz informāciju par cilvēku ar invaliditāti problemātiku, lielākoties tā balstās mārketinga interesēs – auditorijas palielināšana un tādējādi reklāmdevēju piesaiste. Tāpēc ļoti svarīga ir cilvēku ar invaliditāti organizāciju sniegtā informācija, jo tā satur būtisko un svarīgo savai mērķa grupai.

Projekta ietvaros paredzēts izdot 10 avīzes (vienu reizi mēnesī), formāts – 4xA4. Saturā paredzēts:
• svarīgākā un aktuālākā informācija,
• likumdošanas jaunumi,
• Eiropas aktualitātes,
• informācija par pasākumiem un projektiem, un līdzdalību,
• notikumi SUSTENTO dalīborganizāciju dzīvē,
• intervija ar kādu SUSTENTO organizāciju,
• atbildes uz lasītāju jautājumiem,
• ārzemju ziņas,
• iedvesmojoši un motivējoši raksti.

Avīzes tiks izplatītas ar SUSTENTO dalīborganizāciju starpniecību, iepriekš noslēdzot līgumus ar to vadību par apņemšanos avīzes nogādāt organizācijas biedriem, kam nav pieejams internets.

SUSTENTO mājas lapā tiks ievietota avīzes elektroniskā versija, paralēli tai atsevišķi avīzē publicētie materiāli tiks ievietoti arī jau esošajās mājas lapas sadaļās.

Rezultātā tiks informēti visi SUSTENTO dalīborganizāciju biedri. Esot informēti, viņi jutīsies spējīgi un motivēti iesaistīties lēmumu pieņemšanā, nebūs izolēti, redzēs iespēju aktīvāk piedalīties savas organizācijas un sabiedrības dzīvē.

Amount of Grant Awarded: 9664,50 EUR / 6 792.25 LVL;
Project number: 2017.LV/NVOF/PSA/ 020
Project Promoter: Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "SUSTENTO""
Place of implementation: Whole Latvia
Duration of the project: 01.03.2017.-31.10.2017.
Status: Noslēgts līgums