Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


“Ar saknēm Latvijā”

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2017

Search projects

Projekta mērķis ir īstenot neformālās izglītības aktivitāšu kopu Latvijas diasporas ārvalstīs piederīgajiem bērniem un jauniešiem kopā ar Latvijas jaunās paaudzes pārstāvjiem, lai veicinātu diasporas bērnu latviešu valodas apguvi un paaugstināšanu, latviešu folkloras, kultūras, tradīciju, izglītības, uzņēmējdarbības iespēju un tautsaimniecisko sasniegumu iepazīšanu, stiprinātu mērķauditorijas nacionālo identitāti, integrētu mērķauditoriju Latvijas sabiedriskajā dzīvē, veidotu draudzīgas attiecības starp mērķauditorijas bērniem un viņu vienaudžiem Latvijā, izkoptu nometnes dalībnieku piederības apziņu latviskajai kultūrtelpai, Latvijas valstij un mīlestību pret tēvzemi, kas motivētu diasporas bērnus nākotnē atgriezties Latvijā, veidotu toleranci pret diasporas latviešiem Latvijas sabiedrībā. Nometnes aizbildnis ir populārais Latgales izcelsmes latviešu kinorežisors, Trīszvaigžņu ordeņa komandieris, Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda loceklis Jānis Streičs.

Amount of Grant Awarded: 12 999,00 EUR / 9 135.75 LVL;
Project number: 2017.LV/SP/19
Project Promoter: Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība "Intelekta parks"
Partner(s): Daugavpils Universitāte, Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde, asociācija "Lietuvas un Latvijas forums" (Lietuva)
Place of implementation: Riebiņu novads
Status: Noslēgts līgums