sif-jauns-kras


“Animācijas nometne Latvijas un diasporas bērniem Rites Tautskolā”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2017

Meklēt projektus

Nometnes ietvaros bērni veidos kopīgas animācijas filmas. Kā materiāls animācijas filmām tiks izmantota latviešu folklora (latviešu tautas pasakas, teikas, mīklas), tādējādi rosinot interesi par latviešu kultūru un valodu. Tas būtu mūsdienīgs veids, kā stiprināt saikni ar Latviju un stimulēt bērnu, jauniešu sadarbību, veidojot un nostiprinot latvisko pašapziņu un radošo darbību.

Nometnes tiks organizēta klusajā, gleznainajā Ritē, Rites Tautskolā. Nometnē bērni iepazīsies ne vien ar folkloru, animācijas filmu veidošanu, bet arī ar papīra liešanu kā tehnoloģiju un mākslu. Animācijas filmas tiks veidotas no bērnu pašu izlietajiem papīriem un pašu izgatavotām papīra un plastilīna lellēm. Mūsdienu patērētāju kultūrā svarīgi ir aktualizēt cilvēka potenciālu kā resursu, kas spēj radīt vērtības gan materiālās, gan nemateriālās. Veidojot animācijas filmas, bērni mācīsies paši radīt: radīt papīru, radīt tēlus, mācīsies atdzīvināt tēlus ekrānā un beigui beigās izmantot šos tēlus kā medijus vizuālu, digitālu stāstu stāstīšanā.

Animācijas filmu veidošana atklās, ka mūsdienu informācijas tehnoloģijas var kalpot sadarbības prasmju pilnveidei, radošai pašizpausmei un vēstījuma reprezentācijai. Nometnes laikā animācijas nodarbības papildinās latviešu valodas nodarbības, rokdarbu nodarbības, rotaļnodarbības, deju stundas, sportiskās aktivitātes un pārgājiems uz vietējās apkārtnes objektiem.

Projekta nometnes rezultātā nometnes dalībnieki izveidos DVD, kur būs apkopotas bērnu veidotās animācijas filmas. Publicitāte par projektu (īstenotājiem, finansētājiem, rezultātiem) tiks nodrošināta Neretas novada mājas lapā, informatīvajā biļetenā "Neretas Novada Vēstis".

Piešķirtais finansējums: 12 999,84 EUR / 9 136.34 LVL;
Projekta numurs: 2017.LV/SP/14
Projekta īstenotājs: Biedrība "Upmales mantinieki"
Sadarbības partneris: Bradfordas nedēļas nogales skoliņa Saulespuķe, Latviešu biedrība Īrijā Latviešu Skola "Jumītis" Waterford, Neretas novada pašvaldība
Īstenošanas vieta: Neretas novads, Viesītes novads
Statuss: Noslēgts līgums