sif-jauns-kras


“Inovators”

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2017

Поиск проектов

Projekts vērsts uz Latvijā un ārzemēs dzīvojošo latviešu bērnu komunikācijas veicināšanu, latviešu valodas prasmju, tai skaitā lasītprasmes uzlabošanu, kā arī kultūras un vēstures izzināšanu caur kopīgu latviešu tautas un literāro darbu lasīšanu un animēšanas procesu, Latvijā tapušo animācijas un spēlfilmu skatīšanos un kopīgām sporta un brīvā laika aktivitātēm.

Nometnes galvenās aktivitātes:
- kolektīva latviešu tautas un literāro pasaku un tautasdziesmu lasīšana;
- strādājot grupās pa 4 (2 bērni no Latvijas, 2 no ārzemēm), izvēlētā literārā darba animēšana (scenārija izstrāde, leļlu un fona izstrāde, filmas skatu fotografēšana, skaņas ierakstīšana un animācijas filmas montāža);
- datorgrafikas, foto, skaņas un video apstrādes nodarbības, kuru laikā tiek apgūtas nepieciešamās iemaņas, lai strādājot grupās, patstāvīgi vai ar nelielu nometnes pedagogu palīdzību spētu samontēt animācijas filmu;
- Kolektīva Latvijā tapušo animācijas filmu un spēlfilmu skatīšanās;
- Izklaidējošas sporta un brīvā laika aktivitātes;
- Pārgājiens uz Lielbātas avotu un Volzbaha kalnu, pilniks;
- Noslēguma pasākums – animācijas filmu festivāls "Papīra pūce".

Projektā paredzēts iesaistīt 8 – 14 gadus vecus dalībniekus no Latvijas un ārvalstīm, kopā 60 dalībniekus.
Nometnes norisei izvēlēta klusa, zaļa vieta – Vaiņodes internātpamatskola.

Nometnes darbības rezultātā tiek veicināta bērnu draudzība, iepazīta latviešu kultūra un vēsture, lasot tautas un literāros darbus, skatoties latviešu filmas. Uzlabojušās ārvalstīs dzīvojošo bērnu latviešu valodas prasmes, izveidotas 15 animācijas filmas latviešu valodā.

предоставил финансирование: 12 246,00 EUR / 8 606.54 LVL;
Номер проекта: 2017.LV/SP/09
Исполнитель проекта: Nodibinājums "Liepājas Universitātes Zinātnes un Inovāciju parks"
Место реализации: Vaiņodes novads, Vaiņode
Cтатус: заключён договор