Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Cilvēki ar diskrimināciju galvenokārt saskaras nod[..]

Cilvēki ar diskrimināciju galvenokārt saskaras nodarbinātības un pakalpojumu saņemšanas jomā

Logo ESF

Sabiedrības integrācijas fonda jaunākais pētījums, kurā veiktas 109 padziļinātās intervijas, ar cilvēkiem, kas pakļauti sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam, atklājis, ka cilvēki ar diskrimināciju saskaras nodarbinātības un pakalpojumu saņemšanas jomā. Cilvēki baidās iestāties par savām tiesībām, izjūt emocionālu spriedzi, nepārliecinātību par savām spējām un iekšējiem resursiem mainīt pastāvošo netaisnību. Personas ir vīlušās līdz šim sniegto atbalsta pakalpojumu kvalitātē un nav informētas par tām pieejamiem nozīmīgiem atbalsta pakalpojumiem.

Papildus tika veiktas 17 padziļinātās intervijas un 4 fokusa grupu diskusijas ar dažādām organizācijām un iestādēm, kas iesaistītas sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto iedzīvotāju tiesību aizstāvēšanā. Tika secināts, ka sociālās nevienlīdzības un diskriminācijas mazināšanai ir nepieciešamība pēc individuāla, mērķtiecīga un profesionāla atbalsta sniegšanas, ar mērķi aktivizēt cilvēku, kas pakļauti sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam, rīcībspēju, spēju apzināties problēmu cēloņus un savus resursus, saprast, kur meklēt palīdzību, un rosināt vēlmi mainīt savu līdzšinējo situāciju.

Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Aija Bauere uzsver, ka pētījuma dati ir milzīgs ieguvums un palīdzošs rīks politikas plānotājiem uz pierādījumiem balstītas politikas veidošanā, kā arī pētījumā pieejamais profilēšanas algoritms un citi rezultāti ir praktiski izmantojams gan politikas īstenotājiem, gan dažādiem pakalpojumu sniedzējiem, sniedzot atbalstu sociāli mazaizsargātiem un diskriminācijas riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.

"Tikai mēs paši varam izmainīt savu dzīvi, bet dažreiz tam ir vajadzīgs kāds impulss vai līdzcilvēku atbalsts. Tāpēc ļoti ceram, ka pētījuma datos pamatotās rekomendācijas, sniegs būtisku atbalstu tiem, kas uzņemsies veidot mērķtiecīgākos un efektīvākos atbalsta pakalpojumus sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļautajām personām," uzsver vadošā pētniece Inese Šūpule.

Pētījumu par sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu vajadzību un nepieciešamā atbalsta apzināšanu veica nodibinājums "Baltic Institute of Social Sciences". Pētījuma mērķis bija apzināt sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu raksturojumu un mērķa grupas vajadzības un mērķtiecīgāko atbalstu veiksmīgākai integrācijai sabiedrībā, iesaistei sociālajā dzīvē, savu tiesību aizstāvībā, iesaistei izglītības/ kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā.

Pētījums pieejams šeit

Pētījums tika veikts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" ietvaros. Pētījums ir diskriminācijas novēršanas un sociālās iekļaušanās aktivitātes pirmais posms. Balstoties uz pētījuma rezultātiem, tiks uzsākts aktivitātes otrais posms – īstenoti efektīvākie motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumi (kompleksas atbalsta programmas) vismazāk aizsargātajām sociālajām grupām visā Latvijā. Kā trešais posms, gadu pēc motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu īstenošanas, tiks veikts īstenoto atbalsta pakalpojumu vidusposma izvērtējums, kura laikā tiks izvērtēta līdzšinēji sniegto pakalpojumu efektivitāte un to ietekme uz vismazāk aizsargāto iedzīvotāju situācijas uzlabošanos. Vairāk par projektu ŠEIT.

Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu potenciālās mērķa grupas profilēšanas un vajadzību analīzes pakalpojums tiek veikts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums tika piešķirts no Eiropas Sociālā fonda (85%) un Latvijas valsts budžeta (15%).

Kontaktinformācija:
Ilze Dūmiņa
Projekta ieviešanas vienības vadītāja
Tālr. 67078187
e-pasts: