Print |

Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura vei[..] > Sabiedriski nozīmīga satura veidošana latviešu val[..]

sif-jauns-kras


Sabiedriski nozīmīga satura veidošana latviešu valodā diasporai

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti" 2017

Search projects

Projekta mērķis ir nodrošināt un stiprināt operatīvas un aktuālas informācijas apmaiņu starp latviešu kopienām un indivīdiem Eiropā. Jau ir izveidota laba sadarbība ar Eiropas latviešu apvienību, kas ietver 18 latviešu biedrības un kopienas 15 valstīs ar kopējo biedru skaitu apm. 10 000, g.k. informācijas apkopošanā un izplatīšanā laikraksta „Brīvā Latvija" slejās. Pilnvērtīga digitālā versija nodrošinātu dinamiskāku ritmu un plašāku pieejamību, vienlaikus sniedzot daudzpusīgu un objektīvu informāciju par Latvijas politiku, kultūru, tautsaimniecību, izglītību, sociālo dzīvi utt., un no otras puses, sniedzot un hronoloģizējot informāciju par kultūras, sociālajām, ekonomiskajām u.c. norisēm ārpus Latvijas (piem., „Eslingena-70" svētki, semināri, konferences, akcijas, mākslinieciskā pašdarbība trimdā u.c.).

Amount of Grant Awarded: 8198,78 EUR / 5 762.14 LVL;
Project number: 2017.LV/MA/DM/03
Project Promoter: Biedrība „Laiks-BL”
Place of implementation: Latvija, Eiropa
 


Date of printing: 23.06.21