Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Līdzdalība. Līdzdarbība. Līdzatbildība

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2018

Поиск проектов

Projekta mērķis ir veicināt iedzīvotāju līdzdalību, līdzdarbību un līdzatbildību pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai.
Fonds to ir iecerējis sasniegt:
1) nodrošinot iespēju un veidojot iedzīvotāju izpratni par aktīvas līdzdalības iespējām attīstības dokumentu monitoringā;
2) "Radošajās apkaimes darbnīcās" veicinot iedzīvotāju diskusiju par attīstības prioritātēm vietējā apkaimē, mudinot iedzīvotājus sadarboties apkaimes jautājumu risināšanā, attīstīt jaunas pagastu sadarbības formas.
3) Talsu novada V Iedzīvotāju forumā nodrošinot iespējas ģenerēt idejas, radīt priekšlikumus jaunu pasākumiem un akcijām, padarīt iedzīvotāju iniciatīvas un to daudzveidību redzamākas plašākā sabiedrībā, stiprināt Talsu novada iedzīvotāju kopienas piederības un identitātes sajūtu
4) Izveidojot komunikācijas platformu iedzīvotāju viedokļu, atzinumu un rīcību pieejamībai un vietējas sabiedrības informēšanai
5) Projektu programmā rosinot iedzīvotājus aktīvi līdzdarboties kopīgi definēto ideju īstenošanā;
6) Ar Talsu novada pašvaldības un Talsu novada fonda sadarbības memorandu veicināt pašvaldības un nevalstiskā sektora sadarbību un ilglaicīgu sadarbību kopēju mērķu sasniegšanai.

Minēto aktivitāšu rezultātā tiks sekmēta kopienu filantropijas attīstība, stiprinot fonda kapacitāti un pieredzes pārmantojamību aktīvai iedzīvotāju līdzdalībai pilsoniskas sabiedrības veidošanā.

предоставил финансирование: 6351,44 EUR / 4 463.82 LVL;
Номер проекта: 2018.LV/NVOF/DAP/MIC/009
Исполнитель проекта: Nodibinājums "Talsu novada fonds"
Место реализации: Talsu novads
Период проетка: 01.01.2018.-31.10.2018.
Cтатус: заключён договор