esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

sif-jauns-kras


Alūksnes NVO atbalsta centrs - vēl draudzīgāks

Компактный вид
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2018

Поиск проектов

Oписание

Projekts „Alūksnes NVO atbalsta centrs – vēl draudzīgāks" tiek īstenots Alūksnes un Apes novados. Projekta galvenā mērķauditorija ir Alūksnes NVO atbalsta centra darbinieki, brīvprātīgie, biedru organizācijas un 120 lietotājorganizācijas, īpaši Alūksnes novada Sabiedrības centra lietotājorganizācijas.

Galvenās aktivitātes saistītas ar Sabiedrības centra pieejamības, lietošanas un uzturēšanas organizēšanu un Sabiedrības centra uzlabošanu, kvalitatīvas informācijas un izglītošanās nodrošināšanu Alūksnes un Apes novada NVO pārstāvjiem un projekta pieteikuma izstrādi NVO centra ilgtermiņa darbības nodrošināšanai.

Projekta paredzamie rezultāti: izstrādāts un ieviests vienkāršs un saprotams Sabiedrības centra pieejamības un uzturēšanas plāns, ieviesta dabai draudzīga saimniekošanas prakse Sabiedrības centrā, noorganizētas apmācības un mācību vizīte par dabai draudzīgiem risinājumiem vismaz 39 NVO pārstāvjiem, sniegta kvalitatīva un aktuāla informācija NVO pārstāvjiem, sagatavots un iesniegts Eiropas Brīvprātīgā darba projekts.

Информация

предоставил финансирование: 7000,00 EUR / 4 919.63 LVL;
Номер проекта: 2018.LV/NVOF/DAP/MIC/005
Исполнитель проекта: Biedrība "Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs"
Место реализации: Alūksnes un Apes novads
Период проетка: 01.03.2018.-31.10.2018.
Cтатус: заключён договор

Документы

Документы