Sākums > Projektu konkursi > ARHĪVS > Valsts budžeta programmas 2002-2017 > "NVO fonds" 2018 > Lauku NVO kā pamats sociālo un ekonomisko vajadzīb[..]

sif-jauns-kras


Lauku NVO kā pamats sociālo un ekonomisko vajadzību apmierināšanai caur pilsoniskās sabiedrības iesaisti un brīvprātīgo darbu - LLF platformas spēcināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2018

Meklēt projektus

Projektu "Lauku NVO kā pamats sociālo un ekonomisko vajadzību apmierināšanai caur pilsoniskās sabiedrības iesaisti un brīvprātīgo darbu - LLF platformas spēcināšana" īsteno biedrība "Latvijas Lauku forums", kas apvieno 69 nevalstiskās organizācijas, lai veicinātu Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību un lai Latvijas lauki kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīves vietā spēj realizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības.

Projekta mērķis ir biedrības „Latvijas Lauku forums" darbības spēcināšana:
– LLF kā biedru un sadarbības platforma;
- LLF kā lauku kopienu balss pārstāvis,
(1) piesaistot LLF jaunus biedrus un iesaistot tos līdzdalības procesā, (2) uzrunājot vēl neiesaistītus vai mazaktīvus lauku teritoriju iedzīvotājus, (3) sekmējot pieejamību praktiskam metodiskam atbalstam, esošajai labajai praksei un aktuālai informācijai par pilsonisko iniciatīvu (t.sk. līdzdalību un brīvprātīgo darbu) un izmantojot to LLF un citu NVO līdzdalības darbā rīcības politiku, attīstības stratēģiju u.c. nacionāla līmeņa dokumentu izstrādē, kas nosaka pieeju, resursus un rīcības lauku telpas nākotnei.
Projekta pamatā ir informatīvi analītiska kampaņa, un projekta galvenās aktivitātes ietver līdzdalības akciju pilotteritorijās (ciemos), iedrošinot aktīvai iesaistei plašāku lauku iedzīvotāju loku, kā arī divos klātienes pasākumos - vasaras forumā un lauku iniciatīvu nedēļā, mērķtiecīgi notiks neformāli aktīvo vai maz aktīvo iedzīvotāju iesaiste. Projektā ir plānots analītiskais un metodiskais darbs, apzinot esošo situāciju lauku teritorijās teritoriāli plašā izpētē un sadarbībā ar akadēmiķiem, kas tiks izmantots tālākajā interešu aizstāvības un platformas uzturēšanas darbā, kā arī tiks sagatavoti publicējami rezultāti - praktisks metodiskais materiāls iedzīvotāju līdzdalības un brīvprātīgā darba iesaistes uzlabošanai, un analītiskie raksti par aktuālajiem izaicinājumiem lauku telpā.
Līdztekus minētajam projekta ietvaros pastāvīgi notiks komunikācijas bankas izveide un ikdienas komunikācijas iniciēšana, viedokļa izziņa, izpratnes veidošana un atbalsts LLF platformas un vēl tajā neiesaistītiem dalībniekiem, piesaistot ekspertus un mērķtiecīgi rosinot diskusijas un informācijas telpu.
Mērķa grupa ir LLF birojs un padome, biedri un asociētie biedri, biedru biedri, kā arī lauku iedzīvotāji, kas līdz šim nav iesaistījušies nevienā biedrībā vai ir iesaistīti, bet neveic aktīvu darbu vai līdzdalību tajā, un arī lauku biedrību vadītāji/vadībā iesaistītie.

Piešķirtais finansējums: 14998,88 EUR / 10 541.27 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/051
Projekta īstenotājs: Biedrība “Latvijas Lauku forums”
Īstenošanas vieta: Visa Latvija
Īstenošanas ilgums: 01.02.2018.-31.10.2018.
Statuss: Noslēgts līgums