Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > "NVO fonds" 2018 > Pilnveidojies pats un iedvesmo sirds darbiem citus[..]

sif-jauns-kras


Pilnveidojies pats un iedvesmo sirds darbiem citus!

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2018

Search projects

Biedrības projekta vispārējais mērķis ir īstenot dažādas sabiedrības līdzdalības formas, gan pašai īstenojot līdzdalību, gan mērķa grupu iesaistot līdzdalībā. Projekta tiešais mērķis – turpināt popularizēt brīvprātīgo darbu, t.sk. piesaistot jaunus brīvprātīgos (īpaši jauniešus); sadarboties ar citu nozaru NVO, veicinot aktivitāšu dažādību, kurās iesaistīt mērķa grupu; veicināt ziedošanas kultūras attīstību; līdzdarboties valsts pārvaldē un pašvaldībās lēmumu pieņemšanas procesos, kas saistīti ar dzīvnieku aizsardzību.

Projekta aktivitātes, sagaidāmie rezultāti un mērķa grupas: 1) Biedrības darbības atbalsts (darbības nodrošināšanai nepieciešamā finansējuma piesaistes aktivitātes, Biedrības mājas lapas pilnveidošana, Personības izaugsmes un komandas saliedēšanas treniņi darbiniekiem un pastāvīgiem brīvprātīgiem); 2) sabiedrības iesaiste līdzdalībā (ap 800-1000 jaunu brīvprātīgo piesaiste brīvprātīgā darba veikšanā; sadarbība ar sociālās atstumtības riska grupu intereses pārstāvošām 10 NVO, to klientu iesaiste brīvprātīgā darbā un sabiedriski derīgās aktivitātēs); 3) Biedrības līdzdalība valsts pārvaldē un pašvaldībās (līdzdalība tiesību aktu pilnveidē dzīvnieku aizsardzības un labturības nozarē; dalība Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvajā padomē; Vadlīnijas publiskā iepirkuma organizēšanai klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku populācijas kontroles jomā pašvaldībām).

Projekta periods ir 10 mēneši. Projekta teritorija ir visa Latvija, izņemot – brīvprātīgais darbs, talka dzīvnieku patversmē – kas tiks īstenotas dzīvnieku patversmes atrašanās vietā Stopiņu novadā, iesaistot interesentus no dažādiem Latvijas novadiem.

Amount of Grant Awarded: 14998,09 EUR / 10 540.72 LVL;
Project number: 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/056
Project Promoter: Biedrība “Dzīvnieku pansija Ulubele”
Place of implementation: Whole Latvia
Duration of the project: 01.01.2018.-31.10.2018.
Status: Noslēgts līgums