Home > Calls for Proposals > ARHĪVS > State budget programmes 2002-2012 > "NVO fonds" 2018 > Kompleksi pasākumi Zemgales NVO darbības stiprināš[..]

sif-jauns-kras


Kompleksi pasākumi Zemgales NVO darbības stiprināšanai

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2018

Search projects

Projekts Kompleksi pasākumi Zemgales NVO darbības stiprināšanai paredz stiprināt Zemgales NVO Centra darbību, nodrošinot ikdienas pakalpojumu veikšanu, ekspertu piesaisti Zemgales NVO Forumam, ārējās komunikācijas stiprināšanu, nodrošinot jaunu satura pārvaldības sistēmu un dizainu mājas lapai, paplašināt par Zemgales NVO sektoru pieejamo informāciju mājas lapā (t.sk. ar iespēju atlasīt aktīvās organizācijas pēc to darbības jomas), pārstāvēt Zemgales NVO sektora intereses vietējā (pašvaldību), reģionālā (Zemgales plānošanas reģions) un nacionālā līmenī (valsts pārvalde), kā arī veicināt savstarpēju sadarbību starp reģionā esošajām NVO, izmantojot gan Zemgales NVO Forumu kā platformu, gan arī veicot ikdienas konsultācijas.
Projekta Kompleksi pasākumi Zemgales NVO darbības stiprināšanai mērķis ir nodrošināt Zemgales NVO sektora aktīvu līdzdalību sabiedriskos procesos, veicinot kvalitatīvu atbalstu reģiona NVO darbībai un līdzdalībai, stiprinot Zemgales NVO Centra darbību un aktivitātes, kā arī paredzot nodrošināt vismaz 300 NVO pārstāvju un 30 indivīdu iesaisti sekojošās aktivitātēs: konsultāciju nodrošināšana, pasākumi NVO sadarbības veicināšanai (Zemgales NVO Forums – sadarbības platforma), interešu pārstāvniecība, informācijas resursu pieejamība – apkopot Zemgales NVO sektoram aktuālu informāciju un publicēt mājas lapā, sociālajos tīklos.
Projekta īstenotājs ir Zemgales NVO Centrs – reģionāls NVO resursu centrs, kurš savu darbību uzsāka 1998.gadā (www.zemgalei.lv).

Amount of Grant Awarded: 14999,99 EUR / 10 542.05 LVL;
Project number: 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/007
Project Promoter: Biedrība "Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs"
Place of implementation: Zemgales plānošanas reģions
Duration of the project: 01.01.2018.-31.10.2018.
Status: Noslēgts līgums