Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu jūl[..]

Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu jūlijā saņēmuši 111 patvēruma meklētāji, bēgļi vai personas ar alternatīvo statusu

ESF LSK

Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu jūlijā saņēmuši 111 patvēruma meklētāji, bēgļi vai personas ar alternatīvo statusu

2018.gada jūlijā biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts" sociālie darbinieki un sociālie mentori nodrošinājuši palīdzību 111 starptautiskās aizsardzības personām, kas ieradušās no Sīrijas, Eritrejas, Tadžikistāna, Afganistānas, Turcijas, Irākas, Azerbaidžānas, Indijas, Krievijas, Baltkrievijas, Gruzijas, Ēģiptes, Pakistānas un ASV.

Pakalpojums tika nodrošināts personām, kuras uzturas gan Patvēruma meklētāju centrā „Muceniekos", gan ārpus tā - Rīgā, Rīgas rajonā, Jelgavā un Jūrmalā.

Pakalpojuma ietvaros 2 sociālie darbinieki nodrošināja sociālo gadījumu vadīšanu, izprotot katra klienta aktuālākos problēmjautājumus, apzinot personīgos un vidē pieejamos resursus, veidojot klientu un viņu ģimenes locekļu genogrammas, nosakot ilgtermiņa un īstermiņa mērķus un uzdevumus veiksmīgākam integrācijas procesam Latvijas sabiedrībā, savukārt, 10 sociālie mentori palīdzēja klientiem veidot un paplašināt sociālā atbalsta tīklu, sniedza atbalstu saskarsmē ar citām fiziskām un juridiskām personām, pārstāvēja viņu inetreses un tiesības dažādās sociālās institūcijās.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums tiek nodrošināts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Kontaktinformācija:
Karīna Dzene
Projekta ieviešanas vienības programmas koordinatore
Tālr. 67078226
e-pasts: