sif-jauns-kras


Demokrātijas prakse diasporas iniciatīvām

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2018

Meklēt projektus

Projekta mērķis ir veicināt Anglijā dzīvojošās latviešu diasporas pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē. Pilsoniskās līdzdalības jēdziens diasporā nav svešs, taču metodes, kā analizēt procesus, kas ir saistīti ar plašākas diasporas auditorijas pieredzi un viedokli, lai izteiktu to plašākai publikai, vēl ir apguves stadijā.

Iesniedzēja iniciatīva šim projektam ir sniegt iespēju Anglijas latviešu skoliņu skolotājiem papildināt zināšanas, veidojot diskusiju prasmes ar debatētāju darba metodēm. To praktizēs 6 dienu mācību debašu darbnīcās. Pamatojot problēmsituācijas, izzinot to cēloņus ir labāk iespējams formulēt risinājumus, kuri kļūs par pamatu nākošajiem ierosinājumiem un arī projektiem. Tādēļ mācību dalībnieki saņems 3 dienu apmācības kursu finanšu piesaistes veicināšanā.

Projekta aktivitātes ir paredzētas 22 Anglijas latviešu izglītības nozares darbiniekiem. Projektā piedalās viena partnerorganizācija no Latvijas, biedrība „Debašu centrs".

Projekta rezultātā dalībnieki spēs dalīties ar iegūtajām prasmēm, zināšanām un iegūtajiem mācību materiāliem.

Piešķirtais finansējums: 10800,00 EUR / 7 590.28 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/DP/04/09
Projekta īstenotājs: Pīterboro Latviešu biedrība
Īstenošanas vieta: Anglija - Pīterboro un Leicestershire
Īstenošanas ilgums: 01.05.2018.-30.09.2018.