sif-jauns-kras


#EsiLV: apaļo galdu cikls diasporas ekonomiskajai un pilsoniskajai līdzdalībai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2018

Meklēt projektus

Projekta ietvaros notiks četri apaļie galdi, kuros diasporas nozaru profesionāļi un eksperti no Luksemburgas un citām reģiona diasporas kopienām, piesaistot Luksemburgas un Latvijas partnerus, izstrādās priekšlikumus un konkrētas iniciatīvas Latvijas izaugsmei noteiktās nozarēs. Projekta mērķi ir stiprināt diasporas pašorganizēšanos, sadarbību un potenciāla piesaisti Latvijai pilsoniskas un ekonomiskas līdzdalības ceļā, tā pragmatiski iedzīvinot Latvijas valstiskuma simtgades moto "Es esmu Latvija!".

Apaļie galdi tiks veltīti iespējām un pieredzes apmaiņai šādās Luksemburgā attīstītās un Latvijas ekonomikai un pārvaldībai nozīmīgās jomās: (a) finanšu un kapitāla tirgus attīstība un investīcijas (b) kosmosa izpēte un industrija (c) transports un loģistika (d) starptautisko ekspertu saikne ar Latvijas valsts pārvaldi. Apaļo galdu ietvaros tiks likts uzsvars uz diasporas pieredzes pārnesi un organizētu iesaisti attiecīgo nozaru attīstībā Latvijā. Pasākumi pamatā notiks Luksemburgā, bet arī Briselē un Rīgā. Projekta aktivitātes nostiprinās esošos neformālos diasporas profesionāļu tīklus un liks pamatus plašākas platformas "#EsiLV – ekonomiskā sadarbība un investīcijas Latvijai" izveidei.

Piešķirtais finansējums: 14992,00 EUR / 10 536.44 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/DP/08/10
Projekta īstenotājs: Asociācija „Luksemburga – Latvija”
Īstenošanas vieta: Luksemburga - Luksemburga, Beļģija - Brisele, Latvija - Rīga
Īstenošanas ilgums: 15.04.2018.-31.10.2018.