sif-jauns-kras


3D Diaspora Domā Dara

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2018

Meklēt projektus

Projekta „3D Diaspora Domā Dara – Eiropas Latviešu kongresa ceļakartes īstenošana" mērķis ir, turpinot Eiropas Latviešu kongresa ceļakartes rezolūciju īstenošanu, sniegt jēgpilnu diasporas pienesumu Latvijas norisēm un rīcībpolitikas veidošanai. Projekta aktivitātes veicinās diasporas tautiešu un organizāciju iesaisti Latvijas norisēs un rīcībpolitikas veidošanā, pilsonisko līdzdalību un sadarbību, tā saglabājot ciešu saikni ar Latviju un uzturot un stiprinot nacionālo identitāti diasporas latviešos viņu mītnes zemēs.

Projekta ietvaros tiks veiktas šādas savstarpēji papildinošas aktivitātes.
1. Pasākumi Eiropas Latviešu kongresa ceļakartes īstenošanai: ELA prezidija darba vizītes Latvijā (dalība Diasporas likuma izstrādes gaitā, starpministriju Diasporas darba grupas sēdēs, MK Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdēs), ELA pārraudzītā diskusiju telts Sarunu festivālā LAMPA, ELA biedru organizāciju domnīca Latvijā.
2. Diasporas informēšana un redzējuma atspoguļojums publikācijās: ELA prezidija pārstāvju viedokļu raksti/ publikācijas par Diasporas likumprojektu, diasporas iesaisti Dziesmu un Deju svētku tradīcijas uzturēšanā, remigrācijas jautājumiem, Saeimas vēlēšanām un citām diasporai saistošām tēmām.
3. Dalība diasporas diskusiju semināros mītnes zemēs Eiropā: ELA līdzdalība apaļajos galdos, semināros un konferencēs ar mērķi domāt un diskutēt par Diasporas likuma projektu, gatavošanos Saeimas vēlēšanām un citām sabiedriski pilsoniskām aktualitātēm (apaļā galda diskusijas Vācijā, Zviedrijā, Beniluksa valstīs, u.c.; prezidija dalība diasporas konferencēs, domnīcās un semināros Lielbritānijā u.c.)
4. Informatīvie pasākumi par projekta aktivitātēm: aktuālās informācijas publicēšana diasporas medijos un ELA sociālajos tīklos.

Piešķirtais finansējums: 14896,40 EUR / 10 469.25 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/DP/09/04
Projekta īstenotājs: Biedrība "Eiropas Latviešu apvienība"
Īstenošanas vieta: Latvija - Rīga; Zviedrija - Stokholma; Vācija - Hamburga, Berlīne; Beniluksa valstis - Luksemburga, Brisele; Lielbritānija - Londona
Īstenošanas ilgums: 01.04.2018.-31.10.2018.