sif-jauns-kras


Klubu veidošana nacionālās identitātes stiprināšanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2018

Meklēt projektus

Projekta mērķis ir saglabāt diasporas Īrijā saikni ar Latviju, stiprināt nacionālo identitāti un veicināt diasporas pašorganizēšanos, izveidojot trīs pilotgrupas – latviešu grāmatu lasītāju-diskusiju klubus - trīs dažādās Īrijas pilsētās, kas veicina, uztur un popularizē latviešu kultūras un literatūras izplatīšanu mītnes zemē, pulcina ap sevi latviešus un kļūst par diskusiju un domu apmaiņas vietām.

Ar latviešu iesaisti aktivitātēs, kuru pamatā ir interešu grupu izveide, šajā gadījumā lasītāju klubi, Īrijā pavērtos vēl viena iespēja, kā uzrunāt un sasniegt daļu tautiešu, kas pagaidām ir neaktīvi un diasporas dzīvē neiesaistās vai iesaistās maz.

Piešķirtais finansējums: 2865,60 EUR / 2 013.96 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/DP/19/08
Projekta īstenotājs: LATVIEŠU KULTŪRAS FONDS ĪRIJĀ
Īstenošanas vieta: Īrija -Dublina, Limerika, Waterford
Īstenošanas ilgums: 01.07.2018.-31.10.2018.